Kémia I.


Minden órán ellenőrző kérdések pontokért (+/-).
5 db plusz egy jeles, 5 db mínusz egy elégtelen osztályzat, a pluszok és a mínuszok nem ütik ki egymást.

Dolgozatok:
# dátum témakör mintadolgozat jegybeírás elektronikus megtekintés
megoldókulcs

1.
9.A 2014-10-17 P
9.B 2014-10-21 K
9.C 2014-10-22 Sz
9.D 2014-10-17 P
TZ: atomok, ionok, elektronszerkezet, a periódusos rendszer
F | M
 
2014-10-22 Sz

2014-10-22-től 2014-11-22-ig
eredmények (átlag: 2,46)

A | B | P

2.
9.A 2015-01-09 P
9.B 2015-01-06 K
9.C 2015-01-09 P
9.D 2015-01-09 P
írásbeli felelet: molekulák, kötéshossz, kötési energia, σ- és π-kötés
F | M

2014-01-09 P

2014-01-09-től 2014-02-09-ig
eredmények (átlag: 3,16)

A | B | P

3.
9.A 2015-03-03 K
9.B 2015-03-03 K
9.C 2015-03-06 P
9.D 2015-03-06 P
TZ: molekulák alakja és polaritása, kémiai kötések, halmazállapotok
F | M

2015-03-06 P

2015-03-06-tól 2015-04-06-ig
eredmények (átlag: 2,88)

A | B | P

4.

9.A 2015-04-17 P
9.B 2015-04-21 K
9.C 2015-04-17 P
9.D 2015-04-17 P
írásbeli felelet:
amorf és kristályos szilárd anyagok, rácstípusok

F | M 

2015-04-22 Sz

2015-04-21-től 2015-05-21-ig
eredmények (átlag: 2,88)

A | B | P

5.

9.A 2015-05-29 P
9.B 2015-05-26 K
9.C 2015-05-27 Sz
9.D 2015-05-29 P
TZ:
kémai reakciók típusai, reakciósebesség

F | M

2015-05-29 P

2015-05-29-től 2015-06-29-ig
eredmények (átlag: 2,44)

A | B | P

A dolgozatok elektronikus megtekintése:
http://members.upc.hu/harrach.gergely/XXXXXXXXXXXXX.pdf

ahol a XXXXXXXXXXXXX helyére az év elején megadott számsort kell írni. Pl: 
http://members.upc.hu/harrach.gergely/1201786900723.pdf


Csalás esetén a dolgozatoknál és az ellenőrző kérdéseknél is elégtelen osztályzat jár.

---------------------

Hírek a kémia világából

Ezen az oldalon letölthetitek az órán bemutatott hírek ppt-it.

---------------------

Kiselőadások

Minden tanuló PONTOSAN 1 kiselőadást tart a tanév során. Az előadáshoz PowerPoint 2003 formátumú prezentációt is készíteni kell. Előzetesen egyeztetve lehetőség van saját téma kidolgozására és bemutatására is!

A kiselőadás időpontját az előadás előtt legalább 2 héttel egyeztetjük. Akinek a megbeszélt időpontban nincs kész a kiselőadása, vagy azt nem tudja bemutatni, elégtelen osztályzatot kap. (Az előadást egy későbbi órán megtarthatja, és így kap még egy jegyet - az elégtelen marad.)

          Atomok és ionok
 1. Az atombomba és a hidrogénbomba
 2. Az atomerőművek
 3. A neutron, a neutronbomba és a neutroncsillagok
 4. Az antianyag
 5. Az elemek neveinek és a vegyjelek története
 6. A periódusos rendszer története

  Molekulák
 7. A víz és a nehézvíz
 8. Az ammónia
 9. A hidrogén-fluorid
 10. A hidrogén-peroxid

  Anyagi halmazok
 11. A negyedik halmazállapot: a plazma
 12. A szuperfolyadékok
 13. A félvezetők
 14. A szupravezetők
 15. A túlhűtés és a túlhevítés

  Ami kimarad a középiskolából: szervetlen kémia
 16. Az alkálifémek és vegyületeik
 17. Az alkáliföldfémek és vegyületeik
 18. Az alumínium és vegyületei
 19. A szén és vegyületei
 20. A szilícium és vegyületei
 21. A nitrogén és vegyületei
 22. A foszfor és vegyületei
 23. A kén és vegyületei
 24. A halogénelemek és vegyületeik
 25. A nemesgázok és vegyületeik
 26. A nemesfémek és vegyületeik 

  Termokémia, reakciókinetika
 27. A hőerőművek
 28. Alternatív energiaforrások

  Sav-bázis- és redoxireakciók
 29. Savtámadások
 30. Az antioxidánsok

  Egyebek
 31. Vegyifegyverek
 32. Az alkímia
 33. Drágakövek
 34. Hulladék-újrahasznosítás
 35. Mérgek
 36. Konyhakémia
 37. Dezodorok és izzadásgátlók
 38. Molekuláris gasztronómia
 39. A Hope gyémánt
 40. A halálbüntetés és az öngyilkosság kémiája
 41. A fogászat kémiája
 42. Csernobil
 43. A boldogság kémiája
 44. Varázsgomba
 45. Kratom
 46. Szipuzás
 47. Anabolikus szteroidok (kox)
 48. Altatók és nyugtatók
 49. Designer drogok

Félévvégi és évvégi jegy kialakítása

az összes jegy átlaga osztályzat
1,00-1,80 1
1,81-2,70 2
2,71-3,60 3
3,61-4,50 4
4,51-5,00 5

A (fél)évvégi átlagba az összes, a tanév során szerzett jegy beleszámít, mindegyik azonos súllyal.
Az órai munkát is figyelembe véve a (fél)évvégi jegy a megadott határoktól +/- irányban is eltérhet!!!