Współpraca międzynarodowa

  • Prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry, prezes Stowarzyszenia ROSE dr Katarzyna Winkowska-Nowak przebywa tradycyjnie w semestrze letnim jako visitting proffesor na Universytecie FAU w Boca Raton (USA), gdzie m.in. bierze udział w programie szkoleń dla nauczycieli oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli również z wykorzystaniem GeoGebry. Bezpośrednio współpracuje z Panem Markusem Hohenwarterem - twórcą i liderem projektu GeoGebra. Wynikiem tej współpracy jest włączenie ROSE do popularyzacji tego oprogramowania wśród polskich nauczycieli oraz do tworzenia materiałów dydaktycznych w polskiej wersji językowej.
dr Katarzyna Winkowska-Nowak, Markus Hohenwarter,
Universytet FAU w Boca Raton (USA), marzec 2008
 
  • maj 2008 - dr Katarzyna Winkowska-Nowak uczestniczyła w spotkaniu założycielskim Międzynarodowego Instytutu GeoGebry (IGI), które odbyło się w dniach 7-8 maja 2008 na Uniwersytecie Cambridge (UK)
  • listopad 2008 - maj 2009 - Instytut SPIK/SWPS oraz instruktorzy ze Stowarzyszenia ROSE uczestniczyli we współpracy z partnerem norweskim (NTNU Trondheim, Institute Geogebra of Norway) w realizacji projektu Wyzwania edukacyjne w dobie Internetu: tworzenie trwałej sieci liderów wykorzystania ICT w szkołach
 

  • lipiec 2009 - dr Katarzyna Winkowska-Nowak uczestniczyła w pierwszej konferencji IGI, która odbyła się  w dniach 14-15 lipca 2009 w Linz (Austria). W grupach roboczych wypracowywano kierunki i wizje społeczności GeoGebry w przyszłości.
 


Podstrony (2): listopad 2008 marzec 2009
Comments