OSEG

Ogólnopolska Sieć Entuzjastów GeoGebry (OSEG)

Sieć powstała w 2015 roku z inicjatywy dr Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Edyty Pobiegi przy Fundacji AKCES. Jej celem jest upowszechnianie ogólnodostępnego i bezpłatnego oprogramowania GeoGebra wśród nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych i uczniów. Członkowie sieci:

  • dzielą się ze sobą swoimi pomysłami, doświadczeniami z wykorzystania GeoGebry
  • organizują lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe konferencje GeoGebry
  • udzielają sobie wzajemnie wsparcia w przypadku trudności z działaniem lub wykorzystaniem GeoGebry
  • będą w pierwszej kolejności informowani o wydarzeniach związanych z rozwojem GeoGebry, takich jak: konferencje, kursy, zmiany wersji oprogramowania i jego nowe możliwości
  • którzy wdrażają projekty Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących i Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów mogą otrzymać wsparcie merytoryczne i porady techniczne podczas wykorzystania materiałów związanych z tymi programami

W sieci mogą uczestniczyć nauczyciele z całej Polski, a współpraca odbywa się na platformie e-learningowej Moodle należącej do Fundacji AKCES.

 Aby dołączyć do sieci należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej (http://fundacjaakces.pl/joomla/index.php/innowacje/innowacje-spoleczne/oseg) oraz wpłacić darowiznę w wysokości 50 zł na rzecz działalności statutowej Fundacji AKCES.