Konkurs

Warszawskie Centrum GeoGebry przy Uniwersytecie SWPS

organizuje konkurs dla uczniów

Matematyka & GeoGebra

MaGIK


GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do uczenia matematyki na wszystkich poziomach edukacji. Pozwala na innowacyjny sposób przekazywania treści oraz wprowadzanie nietypowych rozwiązań metodycznych. Zachęcamy nauczycieli by włączali uczniów w przygodę odkrywania matematyki z wykorzystaniem GeoGebry.

 

OPIS KONKURSU

Ogłaszamy konkurs na najciekawsze aplety z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania GeoGebra.

Konkurs realizowany jest na trzech poziomach edukacyjnych:

 • szkoły podstawowe (klasy IV-VI)
 • gimnazja
 • szkoły ponadgimnazjalne

Tematyka konkursu obejmuje trzy kategorie:

 1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego z GeoGebrą
 2. Ilustracja twierdzenia, pojęcia lub zjawiska w przyrodzie lub technice z GeoGebrą
 3. Sztuka i GeoGebra
 4. Ilustracja eksponatu z Centrów Nauki lub muzeów

Kryteria oceniania podane są w Regulaminie konkursu a obejmują:

 • zgodność projektu z tematem

 • oryginalność rozwiązania

 • stopień trudności wykonania apletu

 • czytelność i funkcjonalność projektu

 • nowatorstwo w podejściu do tematu

 • estetykę wykonania projektu.

Wybrane aplety nauczyciel - opiekun umieszcza w GeoGebraTube.

 

CO ZROBIĆ?

 1. Poznaj GeoGebrę i przekaż tę wiedzę uczniom
 2. Zainspiruj uczniów do wykonania apletu w GeoGebrze w jednej z kategorii konkursu
 3. Zgłoś prace uczniów na GeoGebra Tube
 4. Wypełnij kartę opiekuna uczniów

 

DLA KOGO?

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Z każdej szkoły może wziąć udział dowolna liczba uczniów.

 

HARMONOGRAM KONKURSU

II konkurs zostanie ogłoszony w styczniu 2017

 

NAGRODY

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i możliwość prezentacji swoich prac podczas uroczystego podsumowania konkursu, a opiekunowie – podziękowania.

 

REGULAMIN

Pełna treść Regulaminu dostępna będzie na stronie konkursu


Kontakt - geogebra@swps.edu.pl


Film promocyjny