Konferencja Żmigród

W dniach 29 i 30 maja 2010 roku w Gimnazjum w Żmigrodzie odbyła się Konferencja GeoGebry.

Uczestników konferencji powitali gospodarze: Joanna Osio, Bożena Szymanowicz oraz dyrekcja szkoły. Konferencję otworzyła dr Katarzyna Winkowska-Nowak, prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry wygłaszając wykład nt. „Geometria + Algebra = GeoGebra”. W swoim wystąpieniu przedstawiła możliwości programu GeoGebra do wykorzystywania w procesie edukacyjnym w szkole, a także nawiązała do działalności
i współpracy ROSE na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej.
 
 
        
Po wykładzie  swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie tutejszego gimnazjum, pokazując przykłady projektów z wykorzystaniem GeoGebry w matematyce.
 
 
Następnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystywanie programu GeoGebry w nauczaniu matematyki”, które prowadzili Certyfikowani Eksperci Geogebry: Edyta Purczyńska, Mirela Robakowska, Anna Szwancyber, Teresa Zielińska, a także Hanna Zimniak i Krzysztof Winnicki.
  
                                  
 
   
   
 
Po warsztatach, gospodarze konferencji przygotowali niespodziankę: występy artystyczne uczniów oraz zwiedzanie ruin zamku i spacer po żmigrodzkim parku.
 
           
   
 
W drugim dniu konferencji była kontynuacja warsztatów z poprzedniego dnia oraz wykład Krzysztofa Winnickiego nt."E - szkoła", a także wykład Joanny Osio i Bożeny Szymanowicz dotyczący wykorzystania e-learningu w szkole.      
 
 

Na zakonczenie konferencji Pani Doktor dokonała podsumowania oraz zaprosiła wszystkich na konferencję GeoGebry do Warszawy, która odbędzie się 18 września 2010 roku.