Konferencja Koszalin

KOSZALIN – 28 maja 2011r.

28 maja 2011r. w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie została zorganizowana konferencja i warsztaty nt.: „Wykorzystywanie  programu GeoGebra
w  nauczaniu  matematyki
”. Na konferencję przybyło 26 nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół z Koszalina i okolic.

Patronat naukowy nad konferencją objęła: dr Katarzyna Winkowska-Nowak - matematyk, pracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Prezes Warszawskiego Centrum GeoGebry, Prezes Stowarzyszenia ROSE (Regionalne Ośrodki Szkoleń E-lerningowych). Bezpośrednio współpracuje z Markusem Hohenwarterem - twórcą i liderem projektu GeoGebry.

Na wstępie konferencji dr Katarzyna Winkowska-Nowak wygłosiła wykład nt. „Historia programu i wprowadzenie GeoGebry w Polsce”, na którym przedstawiła historię powstania programu GeoGebra a także możliwości programu GeoGebra do wykorzystywania w procesie edukacyjnym w szkole oraz istotę stowarzyszenia ROSE i jego współpracę
z SWPS przy promowaniu  i rozpowszechnianiu programu GeoGebry w Polsce.

Po wykładzie, uczniowie Gimnazjum nr 4 przy ZS nr 2 w Koszalinie (Adam Rombalski, Adrian Foremny, Karol Rola, Kacper Włodyka) przedstawili wszystkim przybyłym na konferencję swoje projekty wykonane z wykorzystaniem programu GeoGebra. 

Następnie odbyły się warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystywanie programu GeoGebry w nauczaniu matematyki” prowadzone przez panią Ewę Ślubowską i panią Urszulę Borucińską nauczycielki matematyki, które skończyły kursy podstawowy i średniozaawansowany dotyczące wykorzystania programu GeoGebra w szkole.
Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch grupach:

 I - dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych

II -  dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.  

Warsztaty trwały 3 godziny. Przedstawiono na nich różnego typu ćwiczenia do wykorzystania na lekcjach oraz przybliżające program GeoGebra celem zachęcenia nauczycieli lepszego jego poznania.

Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana, panowała na niej miła i życzliwa atmosfera, nauczyciele wykazali duże zainteresowanie programem. Wyrazili także chęć uczestniczenia w następnej podobnej konferencji i warsztatach.


Comments