Aktualności

Zdalne nauczanie z GeoGebrą

To kolejna książka z serii "... z GeoGebrą". Nauczyciele prowadzący zdalne lekcje w czasie epidemii koronawirusa przedstawili w niej swoje doświadczenia z lekcji zdalnych prowadzonych z wykorzystaniem różnych narzędzi i GeoGebry. Przykłady te mogą być inspiracją dla innych nauczycieli, którzy będą wykorzystywać GeoGebrę w nauczaniu stacjonarnym lub zdalnym. W publikacji opisano dwa nowe narzędzia GeoGebry: GeoGebra Classroom i GeoGebra Notes. Proponujemy do realizacji z GeoGebrą następującą tematykę: analiza matematyczna, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty ze stereometrii, symetria względem punktu, GeoGebra na tablicy SMART, funkcje.


XI Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Odbyła się 10.10.2020 w formie zdalnej.
Specjalnym gościem konferencji był twórca GeoGebry - Markus Hohenwarter.

Kursy w roku szkolnym 2020/21

Zapraszamy na kursy w nowym roku szkolnym. Rejestracja uruchomiona.

V Ogólnopolski Konkurs Matematyka & GeoGebra MaGIK - wyniki