Aktualności

V Ogólnopolski Konkurs Matematyka & GeoGebra MaGIK


Rozpoczynamy kolejną edycję konkursu MAGiK. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII i szkół średnich. Konkurs jest bezpłatny.
Tematyka konkursu obejmuje dwie kategorie:
  1. Ilustracja twierdzenia lub pojęcia matematycznego.
  2. Ilustracja elementów przyrody, techniki lub sztuki z GeoGebrą.
Do 30 kwietnia 2020 czekamy na prace konkursowe. Więcej informacji na stronie konkursu.

Stereometria z GeoGebrą

Stereometria z GeoGebrą to kolejna publikacja z cyklu „… z GeoGebrą”.

Część I książki to teoretyczne zasady pracy w niezbędnym do tworzenia płaszczyzn i brył Widoku 3D oraz opis narzędzi dostępnych w tym Widoku, ustawianie własności Widoku 3D. Część II to przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach związanych z geometrią przestrzenną na różnych etapach edukacyjnych, również wykraczające poza podstawę programową. Są to kolejno: wzajemne położenie prostych oraz prostych i płaszczyzn w przestrzeni, kąt między prostą a płaszczyzną, wzajemne położenie płaszczyzn w przestrzeni, kąt dwuścienny, sześciany i prostopadłościany, ich siatki, pola powierzchni i objętości, graniastosłupy, ostrosłupy, bryły obrotowe, bryły wpisane w bryły, przekroje wielościanów, zadania optymalizacyjne o bryłach. Autorzy proponują czytelnikom opisy i dostęp do gotowych apletów zamieszczonych w zasobach GeoGebry on-line oraz propozycje ich wykorzystania przy realizacji konkretnych tematów lub rodzajów zadań. Są również przykłady instrukcji samodzielnego tworzenia prostych, krótkich apletów. Cześć III publikacji zawiera m.in. opisy wybranych poleceń GeoGebry dotyczących tworzenia obiektów w Widoku 3D oraz innych poleceń przydatnych w pracy z Widokiem 3D, opis aplikacji Grafika 3D na smartfony i tablety, pozwalającej użytkownikom korzystanie z trybu Rzeczywistości rozszerzonej (AR), o ile posiadają obsługujące ten tryb urządzenia.

Jak zamawiać?


X Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

Odbyła się w Warszawie 21.09.2019. Link do strony konferencji.


Konkurs MaGiK 2019

Wyniki konkursu są dostępne.


IX Ogólnopolska Konferencja GeoGebry

22 września 2018 odbyła się IX konferencja GeoGebry.