Kursus i GeoGebra

De følgende sider er udgangspunktet for kurset om GeoGebra. Siden indeholder en stor samling af videovejledninger til hvordan GeoGebra kan bruges.
Du kan klikke på de enkelte områder og se videoerne i den rækkefølge der passer dig selv og "spole" i videoerne som du vil. Det er dog vigtigt at du selv arbejder i GeoGebra og løser opgaverne for herigennem at opnå færdigheder indenfor programmet. Du kan altid senere vende tilbage til siden og øve dig videre.
Nederst på forsiden er der 2 videoer til at komme igang, den ene forklarer hvordan du downloader GeoGebra og den anden gennemgår brugerfladen og viser en kort gennemgang af programmets muligheder. Derudover har jeg lagt et par link til gode sider om GeoGebra.
Du kan evt. kontakte mig på email: martinthunklausen@gmail.com

Læringsmål

 • I skal få ideer til, hvordan GeoGebra kan anvendes i undervisningen.
 • I skal opnå færdigheder og erfaringer med at bruge Geogebras funktionaliteter.
 • I skal opleve Geogebras styrke med at eksperimentere og afprøve.
 • I skal lære at konstruere i GeoGebra og arbejde med mønstre
 • I skal arbejde med det indbyggede regneark og lave diagrammer.
 • I skal arbejde med regression
 • I skal kunne tilpasse koordinatsystemet og arbejde med funktioner
 • I skal lære at lave simple appletter med en tilpasset programmenu.Dagens program

 • Konstruktioner og mønstre
  • Hvordan konstruerer man figurer ved at "hive" sig frem ud fra figurer med faste mål
  • Hvordan laver man spejling, drejning og parallelforskydning i GeoGebra.
 • Sammenhænge
  • Hvordan fungerer koordinatsystemet
  • Hvordan tegner man grafer
  • Hvordan laver man regressionsanalyse
 • Regnearket
  • Hvordan bruger man regnearket
  • Hvordan laver man boxplot
  • Hvordan laver man søjlediagram
  • Hvordan laver man histogram
  • Hvordan hænger tegneblokken og regnearket sammen.
 • Eksperimenter og undersøgelser
  • Hvordan kan man bruge tændspor til at eksperimentere i GeoGebra
  • Hvordan kan man bruge skyder til at undersøge sammenhænge
  • Hvordan bruger man tekstbox dynamisk
 • Apletter
  • Hvordan laver man apletter eleverne kan eksperimentere med


Undersider (2): Om GeoGebra opstartsvideoer