ขั้นตอนและวิธีการสร้างกรอบรูปง่ายๆด้วยโปรแกรม Adobe PhotoShop

สร้างกรอบรูปสวยๆ วิธีการตามรูปเลยครับ

 
ขออภัย เนื้อหาส่วนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล