Snerydning

Sikkerhed for kvalitet starter i høj grad hos os selv. Det er derfor vigtigt at vi holder vores veje helt fri for forhindringer, der kan besværliggøre arbejdet for vores leverandør.

Husk disse helt generelle regler:
  • Fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen er mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter er mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten. 

 

Har I spørgsmål eller kommentarer vedrørende snerydning, så kontakt venligst bestyrelsen på 2791strandgaarden@gmail.com

Med ønske om en mild vinter

Bestyrelsen