Grundejerforeningen Strandgården i Tårnby
Generalforsamling 2017  den 27. april kl. 19:00
Årets ordinære generalforsamling holdes på Elborg alle 6.
Der er flere forslag fra bestyrelsen. Læs i menuen til venstre.
Der er ikke middag forud for generalforsamlingen.
___________________________________
Generalforsamling 2016  den 27. april kl. 19:00
Årets ordinære generalforsamling holdes på Elborg alle 6.
Der er flere forslag fra grundejere. Læs i menuen til venstre.
Der er ikke middag forud for generalforsamlingen.
________________________________________________
Ekstraordinær Generalforsamling
Som besluttet på den ordinære generalforsamling, indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling vedrørende Liesel alle den 6. oktober 2015. Indkaldelse og bestyrelsens forslag er omdelt.

________________________________________________
Efter Generalforsamlingen
Referat og bestyrelsens sammensætning kan findes i menuen til venstre.
Generalforsamlingen besluttede at bestyrelsen skal arbejde videre med en løsning for Liesel alle. Løsningsforslag skal forelægges hurtigst muligt på en ekstraordinær generalforsamling.
________________________________________________

Generalforsamling 2015 afholdes 22. april kl. 19:00
Som de seneste år afholdes den ordinære generalforsamling i Børnehaven på Elborg alle 6.
Der er indkommet forslag fra en grundejer om at forbedre stien på Liesel alle.
Forud for generalforsamlingen er der middag kl. 18:00. Tilmelding til midddagen er påkrævet.
Læs mere i menuen til venstre.
Vel mødt!
________________________________________________
Fastelavn, festlig udklædning og slagne tønder
Velkommen til et nyt år i vores forening. Årets første begivenhed er som altid Fastelavn. Husk at melde jeres børn til den festlige dag. Og husk at oplyse deres alder. Så vil vi i år kunne foretage en bedre aldersfordeling. Vel mødt.

Huske også at sætte kryds i kalenderen til Generalforsamling 22. april 2015. Indkaldelse kommer ud senere.
________________________________________________
Efterår 2014
Så er der omdelt nyhedsbrev til alle. Som noget nyt findes det også her på vores web. Se menuen til venstre.

DONG er ved at være i hus med deres omfattende omlægning af el kablerne. Arbejdet forventes afsluttet inden medio november. Vi blev de sidste der er berørt i denne omgang. I må meget gerne melde tilbage formanden, hvis i har bemærkninger til det udførte arbejde.
________________________________________________
Generalforsamling 2014
Så er der indkaldt til generaforsamling i Strandgården.
Den bliver afholdt 23. april kl. 19:00 i Børneinstitutionen Strandgården på Elborg alle.
Der bliver arrangeret fælles middag som starter kl. 18:00
Læs mere i menuen til højre.
Her findes indkaldelse og øvrigt materiale.

Vel mødt!
________________________________________________


Ventilrenovering på Vestamager
I perioden frem til december 2013 vil Tårnby Forsyning Vand udskifte stophaner på flere veje vest for Kongelundsvej.
I vores område drejer det sig om Emmerich Alle, Kessel Alle, Diesen Alle, og Mortel Alle.
Der vil som udganspunkt kun ske opgravning omkring selve stophanen, der ligger i fortovet.
Hovedentreprenør er Kamco A/S
  ________________________________________________
Brøndrensning
 

I perioden 7. maj til og med 10. maj 2013 får vi renset og spulet vores vejbrønde.

Det er derfor vigtigt at alle kantstensbrønde/vejdrænsbrønde holdes frie i ovenstående periode.

 

_______________________________________________
Referatet fra generalforsamling er nu kommet
 
Referatet er omdelt til alle grundejere. Læs også i menuen til venstre.
_______________________________________________
Generalforsamling 2013
 
Så er det atter tid!
 
Onsdag den 24. april. kl. 19:00 i Strandgårdens Børnecenter
 
Middag for tilmeldte kl. 18:00.
 
Se indkaldelse og dagsorden i menuen til venstre.
 
Vel mødt!
_______________________________________________

 

Vel mødt til fastelavn
 
Der er rekordtilmelding af 71 børn, trods den korte svarfrist og efterårsferie.
 
Rigtig flot!
 
 
 
__________________________________________________
Fastelavn 2012
 
Så nærmer tiden sig for årets fest for børn og deres voksne!
 
Vi afholder fastelavn søndag den 10 februar, i Børnecentret på Elborg alle.
 
Tilmeld alle børn op til 14 år hos formanden.
 
Vel mødt til en dejlig formiddag.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 
NB! Bemærk også fristen for indlevering af forslag til årets Generalforsamling.
__________________________________________________
Godt nytår til alle i Strandgården
 
Kære alle i Strandgården. 
 
Vi i bestyrelsen siger tak for et godt år 2012.
Vinteren er over os, og vi minder om reglerne for snerydning. Se afsnit herom til venstre.
 
Vi ønsker for os alle en fortsat mild vinter, og at vi får et rigtigt godt år i 2013.
 
Med venlig hilsen
 
 
Bestyrelsen
__________________________________________________
Arbejdsgruppe for Snerydning
 
 
På årets generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, til at vurdere og sikre at vi har den mest fordelagtige aftale om snerydning af vores vejarealer.
 
Er du interesseret i at deltage i arbejdet, så kontakt formanden, Stanley Dakin, på duke_of_dakin@yahoo.dk, eller 2168 1242.
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen
 
 
Bestyrelsen
5. juni 2012
__________________________________________________
Generalforsamling 2012
 
Den ordinære Generalforsamling blev afholdt 25. april.
 
Her er en kort opsummering:
 
Bestyrelsens beretning, samt regnskabet for 2011 blev vedtaget.
 
Der blev stemt for forslaget om etablering af stolper ved vejbump.
 
Budget for 2012 og 2013 blev vedtaget.
Foto C. Therkelsen  Caramar.dk 
 
Alle medlemmer af bestyrelsen, bestyrelsessuppleant, revisorer samt revisorsuppleant, der var på valg, blev genvalgt.
 
Tak til de fremmødte for god ro og orden.
 
Med venlig hilsen
 
 
Bestyrelsen
25. april 2012
Comments