ประชาสัมพันธ์

  • มาตรการการป้องกันการรับสินบน
    ส่ง 5 ก.ค. 2562 05:30 โดย จ่าอากาศโทณทัทร์ สมศรี
  • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    ส่ง 5 ก.ค. 2562 05:29 โดย จ่าอากาศโทณทัทร์ สมศรี
  • นโยบายและการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ให้เกิดความโปร ...
    ส่ง 5 ก.ค. 2562 04:54 โดย จ่าอากาศโทณทัทร์ สมศรี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »