Welkom bij de Gezinsbond van Zwijndrecht/Burcht

Beste,
Eerst en vooral willen wij met ons bestuur jullie onze nieuwjaarswensen aanbieden.
Een deugddoend samenzijn en veel genieten met je gezin en je familie, een job, betaald of vrijwillig, die jou met passie vervult en veel fijne en boeiende mensen om je heen die ook in moeilijker tijden naast en bij je staan.
En mag het in 2017 ook wat meer zijn ? Misschien wil jij ook graag samen met anderen iets organiseren, een engagement aangaan waarbij andere gezinnen de kans krijgen om deel te nemen aan leuke activiteiten, aan infomomenten, cursussen ... Of mee werken aan een Gezinsbond die ook in onze gemeente meer tijd en energie zal en wil steken in activiteiten voor ALLE gezinnen, ook voor hen die nu geen kans hebben of krijgen om deel te nemen. Betaalbaar, leuk, plezant en met een inhoud én zo dat het toegankelijk is en wordt voor iedereen, daar streven we naar in de Gezinsbond en dus ook in Zwijndrecht-Burcht. Of dit nu jonge, grote of minder grote, al lang gevormde of net nieuwe gezinnen zijn, of moeders of vaders die alleen moeten zorgen voor hun kroost, ... wat maakt het uit ?
Iedereen willen we laten voelen dat zij welkom zijn. We willen spreekbuis zijn voor elk gezin, ook dat van jou.
We willen onze ploeg versterken. Misschien iets voor jou ? Het doet deugd dat er regelmatig nieuwe mensen bijkomen , want zoals het gaat in elke organisatie zijn
er ook vrijwilligers die vertrekken. Andere uitdagingen, ander werk, een verhuis, familiegebeurtenissen, ieder heeft zijn eigen reden. En dan is een nieuw of een
extra gezicht meer dan welkom.
Kom eens langs op 7 februari om 20 u in het Dienstcentrum Houtemere 27 .We willen samen met jou graag praten over de Gezinsbond in Zwijndrecht-Burcht.
Denk je dat je andere mensen kent die zeker ook interesse hebben ? Kom dan samen, we heten je allen van harte welkom
Tot dan ?

Gert Vanderheyden, voorzitter
                                            Een idee kan wel geniaal zijn, maar het heeft pas impact als je het uitvoert


                                 Facebook

Sinds kort zitten we ook op Facebook. Vindt onze pagina leuk en blijf op de hoogte van al onze activiteiten. Ook nieuwtjes vanuit gezinsbond Zwijndrecht en foto’s van de activiteiten zullen hier te zien zijn. Tot op Facebook!

www.facebook.com/GezinsbondZwijndrecht


Ons emailadres is :   gezinsbond@zwebsite.be

OPGELET: Tel.nr. kinderoppasdienst ; 0494 89 69 79

Handig om weten  :

Ons rekeningnummer om in te schrijven voor activiteiten die wij organiseren is BE10 8508 8890 8604 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT –Zwaluwlaan 3 - 2070 Zwijndrecht

Als een lid inschrijft voor een niet-lid moet voor deze persoon de prijs voor niet-leden betaald worden

Ons rekeningnummer waarop u het lidmaatschap van de Gezinsbond kan hernieuwen, is BE06 7895  5820 6322 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT LIDGELD  – R. Orlentstraat 39 – 2070 Zwijndrecht.  Bij betalingen altijd het lidnummer van de Gezinsbond als referentie vermelden aub !

Nieuw lid en geen lidnummer? Geef dan “nieuw lid 2017” als mededeling op.
Subpagina''s (1): Downloads