Welkom bij de Gezinsbond van Zwijndrecht/Burcht

Beste,

Nog enkele dagen en we stappen alweer een nieuw jaar in. Met veel voornemens om het anders te doen, maar ook zeker met heel veel zin om alles wat goed gaat binnen jouw en ons gezin op dezelfde manier verder te zetten.
Als gezin zijn we immers allemaal van plan om er iets goeds van te maken. Niemand start een jaar met de idee dat we het nu eens gaan verknoeien.

Ook voor de school, het werk en de vrije tijd wensen we jullie alles wat maar goed kan gaan. En als het wat minder lukt wensen we jullie voldoende mensen die met je mee gaan om het op te lossen of te verbeteren.

Niet alles wat op ons afkomt begrijpen we of kunnen we aanpakken. Dan is het goed dat er een warme samenleving is, waar men zichzelf mag en kan zijn.
De Gezinsbond wil jullie hierbij ondersteunen. We zullen blijven hameren bij de overheid dat elke beslissing moet getoetst worden aan de gezinsnorm. Een gezin met of zonder kinderen heeft het recht op een menswaardig, leefbaar en aangenaam leven. Maatregelen die armoede of achterstelling in de hand werken, daartegen zullen we actie voeren.

Informatie over al wat je kan tegenkomen op de weg die je met je gezin gaat, daarvoor zijn we er ! Stel je vragen, lokaal in de afdeling of via de centrale Gezinsbond.

Wat willen we jullie nog aanbieden ? Kortingen om een deel van je aankopen een beetje goedkoper te maken, goedkopere tarieven bij je uitstappen of je filmbezoek,
voordrachten die je steviger in je schoenen doen staan, feestjes voor je gezin en binnenkort familietheater geven je de kans om ook andere gezinnen te ontmoeten en
natuurlijk onze tweedehandsbeurzen om je spulletjes te verkopen of aan te kopen (oma’s en opa’s vinden er zeker hun reservemateriaal)

Kortom : genoeg redenen om ook dit jaar bij de grote Gezinsbondfamilie te horen. Ook in je omgeving zijn er wellicht gezinnen die ons nog niet kennen. Word onze
ambassadeur en wijs ze de weg ! Via www.gezinsbond.be en www.goedgezind.be kunnen zij (en jij wellicht ook nog) al heel wat opsteken. Doen ! We zijn jullie hiervoor heel dankbaar. Want zonder een sterke Gezinsbond hebben we minder draagkracht en invloed bij allen die met gezinnen en met kinderen (samen)werken.

Namens het ganse bestuur van Zwijndrecht-Burcht
Gert Vanderheyden, voorzitster


OPGELET    Als een lid inschrijft voor niet-leden moet voor deze personen de prijs voor niet-leden betaald worden
                                 Facebook

Sinds kort zitten we ook op Facebook. Vindt onze pagina leuk en blijf op de hoogte van al onze activiteiten. Ook nieuwtjes vanuit gezinsbond Zwijndrecht en foto’s van de activiteiten zullen hier te zien zijn. Tot op Facebook!

www.facebook.com/GezinsbondZwijndrecht


Ons emailadres is :   gezinsbond@zwebsite.be

OPGELET: Tel.nr. kinderoppasdienst ; 0494 89 69 79

Handig om weten  :

Ons rekeningnummer om in te schrijven voor activiteiten die wij organiseren is BE10 8508 8890 8604 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT –Zwaluwlaan 3 - 2070 Zwijndrecht

Ons rekeningnummer waarop u het lidmaatschap van de Gezinsbond kan hernieuwen, is BE06 7895  5820 6322 en staat op naam van GEZINSBOND ZWIJNDRECHT LIDGELD  – R. Orlentstraat 39 – 2070 Zwijndrecht.  Bij betalingen altijd het lidnummer van de Gezinsbond als referentie vermelden aub !

Nieuw lid en geen lidnummer? Geef dan “nieuw lid 2017” als mededeling op.
Subpagina''s (1): Downloads