Италианският онколог,  д-р Туило Симончини, твърди че

 

„РАКЪТ  Е  ГЪБИЧКИ”


 
    
 Видео презентация от 21 май 2007 г.  (на английски)  - 
  
 

 

Представяме ви извадки от видеото на д-р Симончини и кратко резюме на откритията на д-р Хамер относно връзката между рака и гъбичките.

 

Д-р Симончини: „Лудостта на клетките е измислица, една хипотеза, която никой не е демонстрирал...  За сто години учените, които са предположили това нещо, не са го доказали. Никога. Тази хипотеза няма нито едно доказателство. В същото време тя търпи само негативи. 8.5 милиона смъртни случая от рак ...  И след сто години изследвания (върху рака) той все още е една загадка.”

 

Д-р Хамер е открил през 1979 г. (по това време работещ като главен лекар в онкологично клиника в Германия), че туморите на са „злокачествено” образувание, а резултат на биологична програма за оцеляване (СБС), създадена, за да помага на организма по време на ситуация на биологичен конфликт.

 

Д-р Хамер също така е открил, че всички тумори, които растат по време на активната стрес фаза на конфликта  (туморите на белите дробове, на дебелото черво, на стомаха, на черния дроб, на бъбреците, на простатата, на матката, на млечните жлези или на плеврата и перитонеума) спират да растат, когато съответният конфликт е решен. По време на лечебната фаза тези тумори се разрушават и се отстраняват по естествен начин с помощта на гъбички (!), като Candida albicans или туберкулозни бактерии. Това е причината гъбички и/или туберкулозни бактерии да присъстват винаги в тези тумори; за да бъдем по-точни – най-вече при тумори, управлявани от стария мозък (мозъчен ствол и малък мозък).

 

Д-р Симончини: „Кандида винаги присъства при пациентите в онкологичните отделения. Въпросът е как се обяснява наличието й. Погрешната идея на официалната онкология е, че първо се появява туморът и след това Кандида атакува и омаломощава организмите. Но това е само една хипотеза, грешна хипотеза. Моето мнение е, че Кандида се появява преди, образува тумора и след това завладява организма и предизвиква смърт.  Факт е, че в тъканите на болен от рак пациент винаги се открива Кандида. Всяка друга идея би била измислица.”

 

Като примери за едновременно наличие на гъбички и ракови клетки, д-р Симончини предлага видео материал, който показва колонии от гъбички в тумор на дебелото черво, на белите дробове, на плеврата и на стомаха! Забележете, че всички те се управляват от стария мозък, което от своя страна доказва точността на откритията на д-р Хамер.

 

Откритията на д-р Хамер се различават радикално от заключенията на д-р Симончини:

 

На снимките на д-р Симончини „гъбичната инфекция” се вижда като „бяла маса” (вижте видеото). Относно хистологичните изследвания той обяснява: „Хистологията всъщност описва как тъканите се опитват да се предпазят от нашествието на гъбичките. Там където гъбичките изяждат тъканта, реакцията е свръхпроизводство на клетки с цел да се блокира нашествието. Ако Кандида се намира в черния дроб, клетъчната реакция се прави от клетките на черния дроб. Затова и туморът се нарича епителен карцином, в мозъка реакцията е глиобластом, на кожата е меланом и т.н. за всички тъкани и органи. Няма никаква клетъчна аномалия, а само отбранителна реакция.”

 

Като лечение за тези тумори д-р Симончини предлага: „Първо, да се разрушат колониите от гъбички, поради тумора. Как може да се направи това? Не и с наличните противогъбични лекарства. Аз съм сигурен, че те могат да се унищожат чрез различни лекарства, които трябва да се произведат. И това може да бъде следващата голяма сделка на химичната индустрия. Те ще могат да започнат една нова ера за медицината...  Но за момента най-ефективното вещество  против гъбички е натриев бикарбонат...”

 

ГНМ:  Тъй като дейността на гъбичките винаги е индикация, че туморът е в процес на естествено премахване, прилагането на натриев бикарбонат – сол, позната още като сода за хляб, се дава по време, когато туморът вече е в процес на естествено излекуване!  Поради жизнено важната роля на гъбичките за премахване на тумора, няма причина да се опитваме да ги „унищожим”. Напротив, всеки вид вмешателство в естествения биологичен процес на възстановяване спира разрушаването на тумора и той си остава. Открит на по-късен етап, може да причини (диагнозен) шок, което ще доведе до други тумори („метастази”).

 

Д-р Симончини: „Трябва да се отправи спешна молба към химическата индустрия, за да могат те да проучат всичко свързано с гъбичките. Сигурен съм, че те  ще подкрепят пациентите и междувременно ще спечелят много повече, отколкото  днес.”

 

С Германската нова медицина не се правят пари от отровни химикали!

 

През 2008 г. д-р Марк Сиркъс, основател на IMVA (Международна Асоциация за Достоверност в Медицината) и автор на „Победа във войната срещу рака” („Winning the war on Cancer”), публикува книга за „Натриев бикарбонат”, базирана на теорията на д-р Симончини.

 

 
На своя уебсайт, д-р Сиркъс разкрива шокиращи елементи от „лечението на богатите и бедните” с натриев бикарбонат: „Заедно с натриев бикарбонат ще ви се дават и доста течности (като  капки) и лекарство, наречено  циклофосфамид, за да се предотврати инфекция на пикочния мехур. Натриевият бикарбонат ще ви бъде даван – обикновено като капки – преди и по време на лечението ви с метотрексат, за да предпази бъбреците ви.”
 
Метотрексатът е химиотерапевтично лекарство!

 

 

 
 
 

© Каролин Марколин

Преведено от - http://learninggnm.com/documents/cancer_is_a_fungus.html