szemethy

Gerlóczy Sári honlapja 

 

SZÖVEGEK


Szemethy Imre szövege


 


A nagyvárosi elektroplazma enyészvonalai
(Gerlóczy Sári rajzaihoz)

A közönségesen beretvált főemlős jó ideje törekszik olyan gondolatra, miként fixálhatná sejtelmeit a rációtól függetlenül, a félájultságból frissen lankadt médium fonetikáját tekintve kalauzának.

Gerlóczy Sári háziasított magárautaltságában épp az óegyiptomi bieder II-t idézi eszünkbe, midőn eredei különbözéssel kifinomult transzparenciával a szibillák újfent kavargó légies mondatfoszlányaira céloz munkáiban.

Talányos anatómiák tetézője s Néreusz jövendöléseinek kobzó kincstartója, ki e rajzokat a látomások honából kihordja.

Termékeny különbséget téve a miszticizmus javára füst, láng és hullám alakjait, véletlen metafrázisba egyezkedőn minden rangú szenvedély hordozóit.

Valaminő funkcióhatározvány biztos kimutatása, akárha a fináncpoézis idomtalan tönkjére tévedt polgárszövetség szabad mozgása együtt képezhetnék az alaktalan ízeváltozását a liberálmensevizmus éghajlati zónájában, melyet más műtörténeti halmazbontás szerint szikratávpózba rendelt klubszeszélynek, különösség és szabálytalanság rejtelmes mintáinak is tekinthetünk.

Operai pálmára érdemes, ahogy természeti esetleget és szubalternus magzatgumit merész szabatossággal kapcsol vakösztönbe egy kérdőíven belül, s kettőzve időnket azon kérdést feszegeti: vajon vagdalló étkártyája a samottgurbicskészítőre írt himnusz talán, avagy úttalan térben feltünedező eseményrajz a csillagászati furgonhegesztés majesztikuláján?

Szemethy Imre
Comments