snagy

Gerlóczy Sári honlapja 

 

SZÖVEGEK


S. Nagy Katalin cikke (2001)


Gerlóczy Sári: Társas mező

 

Vonalak. Huzalok. Kötések. Kötődések. Érintkezések. Az észlelési élmény, mondják a tudósok, mindig az idegrendszerműködésétől függ. És hozzáteszik: attól függ, milyen a komponensek téri szerveződése, hogyan lépnek kölcsönhatásbaegymással, az idők során hogyan változik a kommunikáció. Gerlóczy Sári rajzaira nézve azonnal érzékeljük, hogy a feketevonalak közé zárt sík alakzatok cselekvő, aktív emberi lényekfolytonos helyváltoztatásban. Nincs más környezetük, mint sajátmaguk, elérik egymást, távolodnak, beszippantanak és kiterjesztenek, összezsugorítanak abba, ami karnyújtásnyira,bőrérzékelésnyire tapintható: anyaméh, test, én és a másik, én és a többiek, harapás, szeretkezés és így tovább a 'korlátozott érintkezési lehetőségekig, majd a látás eltávolít a korlátlanészlelések birodalmába, a közelségeken túl abba a hatalmasvilágba, ami saját magunkon túl van. Ne hagyjuk magunkat félrevezetni, sugallják a rajzok, ne törődjünk bele, hogy olyanok vagyunk, mintha egy barlangban, a külvilágtól elzárva léteznénk és csak a kinti világ árnyékát látnánk, mint ezt Platón óta annyian bizonygatják.

Nem véletlen, hogy Gerlóczy Sári egy pszichelógus, Mérei Ferencfogalomrendszeréből, a Közösségek rejtett hálózata című könyvéből kölcsönözte rajzaihoz a címet. Ha megértjük, hogy Gerlóczy Sári rajzainak észlelése egy sor kölcsönhatásban lévőeseményt idéz elő, akkor idézhetjük Mérei Ferenc tudós művének alcímeit és fordítva, akár a rajzok is használhatók metaforikusillusztrálásra: társas hatások vizsgálata, páreffektus, együttes élmény, alakzatok spontán tagolódása, kötött számú választás, szerep, társas elvárás, választási repertoár, felbomló együttes és így tovább. A tudomány oly büszke típusaira, mutatóira, kategóriáira! De hiszen a művészet is tudja ugyanezt: a rajzok alapján is leírhatók kohéziós mutatók,szerkezeti típusok, társas-közösségi helyzetek, választási kritériumok, koincidenciák, konstellációk. Gerlóczy Sári munkáinak elemzési szintjei körül nem hagyható ki a pszichológiai.

Gerlóczy Sári rajzai "csak" vonalak. Nincsenek téri tulajdonságaik, sem tömegük, nincs harmadik dimenzió és színeksincsenek.Csak vonalak, mint az afrikai és szibériai barlangrajzokon, mint a perui sivatagban homokkőbe vésett majdnem ezerhatszáz méter hosszú rajzon vagy Klee angyal-sorozatában. Az azonosítás mégis lehetséges, tökéletes. Améretek, az arányok is megtévesztőek, a formák feldolgozásamégis megtörténik, könnyedén, pontosan. A látvány sokléptékű, szimbolikus reprezentációként létrehozhatja a leírásokat, az értelmezéseket. Gerlóczy Sári jelentésteli elemi alakzatai alehetséges közül a sziluettet, a kontúrvonalat választják. A vonalak görbülete, dőlésszöge, hossza, száma, közelsége, sűrűsége közvetíti az érzelmeket, élményeket, a tajzolóét s amegrajzoltét egyaránt. Ránézünk az egyes formákra és meglátjukbennük saját érzelmeinket, élményeinket.

Vonalak. Huzalok. Kötések. Kötődések. Érintkezések. Mozgások, események. Bennük történik meg, aminek a rajzok láttán meg kell történnie.

 S. Nagy Katalin

Comments