emberm

Gerlóczy Sári honlapja 

 

SZÖVEGEK


Ember Mária cikke  (1982)


Gerlóczy Sári rajzai a Helikon Galériában


A szecesszió házatáján nőttek azok a rajzvirágok, amelyeket Gerlóczy Sári festőművész mutat most be a Helikon Galériában. Virágszálak kecsességével indáznak a vonalak, ritmusuk is olyan, mintha növények bólogatnának a szélben.


A vonal ezeknek a rajzoknak a lényege; egyenletes finomságú vonal, mely vastagítás-vékonyítás nélkül mond el minden lényegeset, miközben minden egyéb hatásfokozó lehetőségről is lemond – itt nincs árnyékolás, nincs fekete folthatás, nincs háttér, sem előtér. Minden jelenidejű, minden a fehér alapon kénytelen plasztikussá válni, mindent a fekete ceruzavonalnak vagy tollvonalnak kell kifejeznie.


Az a „minden” pedig, ami e vonások következtében megsűrűdik, vagy elritkul, egy önálló világ. A rajzok címei alig igazítanak el, pusztán egy meglévő magánmitológiára utalnak. Ennek következtében egyedül maradunk a rajzokkal, hagynunk kell, hogy elementáris tisztaságukban hassanak ránk.


S eltöprenghetünk azon, vajon hogyan keletkeznek ezek az ábrák. Valahol a papíron talán felsejlik egy pont. A ceruzahegy, a tollhegy, abból az origó-ból kiindulva, mintha tétovázna. Többnyire azt sem dönti el, milyen nemű figurákra gondol, miközben előrehalad a fehér síkon és figurákat teremt. Tetőtől talpig trikóba bújtatott balett-táncosokra emlékeztetnek végül a tiszta talajról elősarjadó váratlanul megszaporodó, de csakhamar ismét magukra maradó lények; mozgásuknak, hajladozásuknak olyan ritmusa van, hogy azt talán legközelebbről egy bartóki mű, A fából faragott királyfi tánckarának hullámzásához lehetne hasonlítani.


Mesei elemek különben is eszünkbe ötlenek, például a hegyes süvegben elvonuló, talán várúrnői figura láttán, kinek fátyolából további alakok bomlanak ki, esetleg eegy sokkarú keleti istenség. Amily természetesen kapcsolódnak Gerlóczy Sári látomásaiban különböző korok és világrészek műveltségmotívumai, éppoly kortalanok és általánosak lesznek a keze alatt – konkrét széppé lényegülnek át.

Ember Mária

(Magyar Nemzet)

Comments