Werkervaring‎ > ‎

Studentlid MT 2009-2010

Als studentlid MT leer je veel over beleid voeren en de vorming van beslissingen. Het geen wat je doet is de mening van 'de student' inbrengen op management niveau. Dit betekent dat onderwijs- én onderzoekszaken besproken, waarbij gedetailleerder gekeken wordt naar het reilen en zeilen van de betreffende discipline van de FSW. De student is hier de link tussen de decaan en de studenten, geholpen door de bestuursraden en opleidingscommissies. Het studentlid houdt de studentzaken in de gaten en draagt zorg voor de studenteninbreng.

Dankzij Gerda's bestuursfunctie bij S.F.V. Cedo Nulli (zie menu) kwam zij in aanraking met deze functie. De Commissaris Onderwijs van S.F.V. Cedo Nulli krijgt namelijk de eerste voorkeur. Dit komt omdat ze beide aanvullend kunnen werken. Ze heeft met genoegen deze functie opgepakt en op een prettige manier samen gewerkt met de Faculteit Sociale Wetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Comments