Werkervaring‎ > ‎

Faculteitsraad 2010-2011

Allereerst een korte inleiding tot de taken van de Faculteitsraad van de FSW.
  • De FR heeft tot taak om de decaan gevraagd en ongevraagd te adviseren, voorstellen te doen en standpunten in te nemen over aangelegendheden de faculteit betreffende. Daar zijn geen beperkingen aan gesteld. De decaan dient daarop binnen drie maanden schriftelijk en beargumenteerd te reageren.
  • Daarnaast heeft de FR instemmingsbevoegdheid met betrekking tot het faculteitsreglement en het onderwijs- en examenreglement. 
  • Ten slotte heeft het personeelsdeel van de FR het recht van advisering over personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid, bedrijfsvoering en reorganisaties. Indien van dat recht gebruik wordt gemaakt, verkrijgt de personeelsgeleding met betrekking tot het betreffende onderwerp instemmingsrecht. 
Kortom, faculteitsraad geeft een belangrijke toevoeging aan de faculteit. We bekijken en bekritiseren besluiten die het MT wil maken en dat is belangrijk en leerzaam. De volgende kandidaten zaten in de StudentGeleding Faculteitsraad 2010-2011:
  • Arnold Kirchyünger 
  • Bas Paauwe
  • Gerda van Reenen
  • Lianne van der Veer
  • Niek Verkaik
  • Mohammed Zarouali
Gerda was de persoon die de rol van vice-voorzitter op zich heeft genomen en daar heeft ze ongelooflijk veel van geleerd. Vijf van de zes vergaderingen heeft zij moeten voorzitten vanwege langdurige ziekte van de voorzitter en dat heeft tot de nodige ontwikkeling geleid. Punten waar de SGFR zich mee bezig heeft gehouden zijn heel divers, van audio- en videocolleges tot uitval onder eerstejaarsstudenten. 

Vooral de nieuwe toetsingssystemen zijn punt van aandacht geweest. In Rotterdam is de FSW via een pilot de eis gaan stellen dat studenten het hele jaar moeten halen (60 ECTS). Hier zijn ook kamervragen over gesteld. Met het voorstel is uiteindelijk ingestemd. Nu voert de EUR breed het beleid dat elke studie over moet op het Nominaal=Normaal systeem. 
Comments