Commissaris Onderwijs 2009-2010

Bij de sociale faculteitsvereniging Cedo Nulli bestaat veel aandacht voor de faculteit. Gerda heeft dit van zeer dichtbij kunnen meemaken aangezien zij in 2009-2010 de functie Commissaris Onderwijs op zich heeft genomen.

De Commissaris Onderwijs is verantwoordelijk voor de communicatie met de faculteit zelf. Als studentlid van het Management Team (zie menu) van de Faculteit Sociale Wetenschappen zal zij de stem van elke student van de Sociale Faculteit vertegenwoordigen. Daarnaast zit zij het Facultair Studentenoverleg (FSO) voor, waarin informatie wordt uitgewisseld tussen opleidingscommissies en de raden (zie menu voor faculteitsraad). Hierdoor vormt zij de contactpersoon van S.F.V. Cedo Nulli richting de faculteitsraad, bestuursraden, opleidingscommissies, universiteitsraad en richting de medewerkers van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Daarnaast is de Commissaris Onderwijs verantwoordelijk voor de uittreksels. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de klachtenafhandeling. Mocht je klachten hebben, dan kun je je klacht kwijt bij de Commissaris Onderwijs. Zij zorgt ervoor dat de klacht bij de juiste persoon terecht komt en op een adequate manier wordt behandeld. 

Los van deze bestuursfunctie ben je ook nog verantwoordelijk voor overige zaken. Zo heeft Gerda in haar bestuursjaar de psychologie commissie en de social cycle commissie begeleid en het uittrekselssysteem is grotendeels vernieuwd. Ook heeft zij zich, net als de rest van haar bestuur, ingezet om de vereniging op een abstracte manier weer tot een hoger niveau te brengen.

Je leert in zo'n jaar heel veel over jezelf en dit zul je blijven gebruiken tot ver in je leven. 
Comments