Geo-Informatie

Wat is Geo-Informatie en wat voor mensen werken in dat werkveld?
Zoals de Wikipedia het omschrijft is "Geo-informatie de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatie). 'Geo' is hierin de afkorting van geografische (ruimtelijke). De term geografische informatie wordt vrijwel nooit voluit geschreven. Bij alle Ruimtelijke Wetenschappen en in alle GIS-systemen speelt geo-informatie een prominente rol. Geo-informatie is de bron van alle digitale kaarten." (Bron: "http://nl.wikipedia.org/wiki/Geo-informatie").

In dit werkveld tref je mensen uit allerlei sectoren in het bedrijfsleven en overheidsdiensten aan. Denk hierbij aan Ministeries (VROM, BZK, etc.), Provincies, Gemeenten, Waterschappen maar ook Rijkswaterstaat. Daarnaast vervult Geo-Informatie een belangrijke rol bij Nutsbedrijven zoals waterleidingebedrijven en electriciteitsbedrijven. Tenslotte is er het bedrijfsleven, zoals ingenieurs- en adviesbureaus, dat zijn klanten voorziet van kennis op het vlak van Geo-Informatie.

Comments