Målare, tecknare, illustratör

      
Det är kanske främst som sporttecknare,
      i en finlinjig, starkt rytmisk stil och en anmärknings-
      värt fin och snabb observation av rörelsen,
      som Lagerstedt har skapat sin profil."
                                                                                   (ur Svenskt Konstnärslexikon)
 
Så här uttryckte Georg Lagerstedt själv sitt intresse för rörelse: