Γεωργικά μηχανήματα

Τα Γεωργικά Μηχανήματα μας επιτρέπουν να επιτυγχάνουμε αυτόματο έλεγχο. Για να γίνει αυτό απαιτούνται πολλά μηχανήματα. Ας ξεκινήσουμε από τους διανομείς χημικών. Οι διανομείς χημικών είναι απαραίτητοι διότι τόσο τα φυτοφάρμακα όσο και τα λιπάσματα περιλαμβάνονται στα χημικά. Οι διανομείς χημικών μας δίνουν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουμε με ακρίβεια στον αγρό. Κάποια άλλα γεωργικά μηχανήματα μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τη θέση του μηχανήματος η του ελκυστήρα. Το μηχάνημα ή ο ελκυστήρας βρίσκονται στον αγρό, και η πληροφορία που λαμβάνουμε πηγαίνει σε συστήματα αυτόματης καθοδήγησης. Μια άλλη επιλογή που μας δίνει η σύγχρονη τεχνολογία γεωργικών μηχανημάτων είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτόματους ρομποτικούς συλλέκτες σοδειάς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα ασύρματο δίκτυο μεταξύ των ρομποτικών συλλεκτών ώστε η πληροφορία να διανέμεται αυτόματα. Δηλαδή η επικοινωνία μεταξύ των αισθητήρων γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ως παράδειγμα αυτοματισμού μπορούμε να αναφέρουμε το μηχάνημα για εφαρμογή μεταβαλλόμενης ποσότητας λιπάσματος καθώς και το ρομποτικό Μηχάνημα αυτόματης συγκομιδής σταφυλιών.

 
Ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της τεχνολογίας γεωργικών μηχανημάτων είναι και οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης.
Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα τις δορυφορικές φωτογραφίες. Η χρήση φίλτρων στις δορυφορικές φωτογραφίες μπορούν να οδηγήσουν στην πρόβλεψη των λιπαντικών αναγκών, στην αναγνώριση των ζιζανίων καθώς σε πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Ένα από τα τελευταία επιτεύγματα της γεωργικής τεχνολογίας είναι και η λήψη εικόνων από ελικόπτερα και αεροπλάνα. Τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα είναι μη επανδρωμένα και πετάνε πάνω από τις καλλιέργειες για τη συλλογή των φωτογραφιών.   

Εδώ πρέπει να τονίσουμε οτι οι πληροφορίες που συλλέγονται κάθε χρονιά δεν διαγράφονται, αλλά αποθηκεύονται ώστε να συγκριθούν με τις πληροφορίες της επόμενης χρονιάς. Η ανάλυση και η επεξεργασία αυτών των πληροφοριών μπορούν να βελτιώσουν τις επόμενες σοδειές, διότι θα μας δώσουν τα κατάλληλα στοιχεία πρόβλεψης.

Γεωργικά μηχανήματα

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποια άλλα στοιχεία που αναφέρονται σε μια άλλη προσέγγιση της γεωργίας ακριβείας. Θα αναφερθούμε στην πλευρά των αγροτών.

γνώμη των αγροτών για τα γεωργικά μηχανήματα

Η γνώμη των αγροτών έχει μεγάλη σημασία και η αποτίμηση αυτής της γνώμης μπορεί να αξιοποιηθεί στη γεωργία ακριβείας. Η βιβλιογραφία περιλαμβάνει συμπεράσματα και για την Ελλάδα.
Το αν  η γνώμη του γεωργού είναι θετική ή αρνητική είναι θέμα κυρίως προσωπικό. Εάν ο γεωργός έχει θετική γνώμη για τη γεωργία ακριβείας, τότε πιστεύει και στην αξία της. Εάν ο γεωργός δεν έχει θετική γνώμη για τη γεωργία ακριβείας, τότε δεν πιστεύει ούτε στην αξία της. Εάν έχει αρνητική γνώμη, τότε δεν ειναι διατεθειμένος να αξιοποιήσει τη γεωργική τεχνολογία, ακόμα κι αν μπορεί να δεχτεί οτι προσφέρει κάποια πλεονεκτήματα όταν χρησιμοποιεί γεωργικά μηχανήματα
 
Για να χρησιμοποιήσουμε τη γεωργία ακριβείας απαιτούνται γνώσεις. Αυτές οι γνώσεις είναι περιοριστικός παράγοντας. Περιορίζει τόσο το γεωργό, όσο και τους πωλητές γεωργικών μηχανημάτων. Τόσο οι αγρότες όσο και οι πωλητές γεωργικών μηχανημάτων πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό θα γίνει με την καθοδήγηση γεωπόνων οι οποίοι θα τους προτείνουν την κατάλληλη επιλογή γεωργικών μηχανημάτων

Μια άλλη παράμετρος που περιορίζει τη χρήση της γεωργικής τεχνολογίας είναι η απροθυμία του αγρότη να επενδύσει κεφάλαια σε αυτήν. Η έλλειψη ενδιαφέροντος τόσο για τη διάθεση χρόνου για την  εκπαίδευση του αγρότη, όσο και για την επένδυση κεφαλαίων από αυτόν, περιορίζουν πολύ τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Όμως αυτό περιορίζει πολύ και το εισόδημα του αγρότη, διότι με τη χρήση γεωργικής τεχνολογίας το εισόδημά του θα ήταν προφανώς αυξημένο.