Επικοινωνία
 

Τηλέφωνο: +30 698 944 98 82

                & 697 89 82 714

Ηλ.διεύθυνση: papasimakis@yahoo.gr


Πολιτικές θέσεις: www.papasimakis.blog.com

Πολιτικό blog: www.papasimakis.blogspot.com
Φωτο. αρχείο: www.flickr.com/photos/papasimakis/

English articles: www.helium.com/users/323135