НАЧАЛНА СТРАНИЦА


ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ
 НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ, РЕШАВАНЕ НА КОНКРЕТНИ ХИДРОГЕОЛОЖКИ И ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОЖКИ ЗАДАЧИ, КАКТО И ЗАДАЧИ СВЪРЗАНИ С АРХЕОЛОГИЯТА С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ПРИНЦИПИ НА
ИЗМЕРВАНЕ И ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ