Судалгаа, нийтлэл

Геологичдын анхааралд 

1. Геологичдын геофизикийн боловсролоор мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг ШУТИС-ийн Геофизикийн сургалт үйлдвэрлэл, судалгааны төвөөс зохион явуулах гэж байгаа бөгөөд сургалтын төлөвлөгөөг доор үзүүлэв. 


д/д

Хичээлийн сэдэв

Хэлбэр, цаг

Хичээл заах багш нарын нэрс

 

 

 

 

Л

С

БД

 

1

Геофизикийн шинжлэх ухааны тухай ойлголт, Монгол орны геофизикийн судалгаа

2

-

-

П.Дугараа

2

Геофизикийн судалгааны арга, аргачлал, боловсруулалт, тайлалт

2

2

4

П.Дугараа Т.Бямбасүрэн

3

Соронзон орны элементүүд, эрдэс чулуулгийн соронзон шинж, соронзон зураглалын ажлын арга, аргачлал, нэр төрөл, хэрэглээ

2

2

4

Х.Цээдулам

4

Хүндийн хүчний орны эрдэс чулуулгийн нягт, хүндийн орны судалгааны үр дүнд тайлал хийх

2

2

4

С.Мөнхбаатар

5

Радиометр, цөмийн геофизикийн судалгаа, геологийн судалгаанд хэрэглэх цацраг идэвхит ба газрын ховор элементийн эрэл, хайгуулын ажил

2

2

4

Х.Оюунбилэг

6

Цахилгаан, цахилгаан соронзон хайгуулын аргуудын аргачлал, геологийн судалгаанд хэрэглэх

2

2

4

Д.Лхагвадорж

7

Сейсмохайгуулын аргын физик, геологийн үндэс, геологийн судалгаанд хэрэглэх

2

2

4

Д.Лхагвадорж

8

Цооногийн геофизикийн судалгаа: каротаж, цооногийн төлөв байдлын судалгаа, эрэл-хайгуулын ажилд хэрэглэх нь

2

4

4

Х.Оюунбилэг

9

Геофизикийн цогцолбор аргуудыг геологийн судалгаанд хэрэглэх, ФГЗ боловсруулах, үр дүнд геологи-геофизикийн нэгдсэн тайлал хийх

4

4

6

П.Дугараа Ц.Түдэв Н.Арвисбаатар Д.Лхагвадорж Х.Оюунбилэг С.Мөнхбаатар Т.Бямбасүрэн Х.Цээдулам

10

Монгол орны гүний тогтоц, голлох ашигт малтмалйн ордын ФГЗ боловсруулах, тайлал хийх, төсөл зохиох

4

4

6

 

 

 

Бүгд:          цаг

24

24

40

88


Тайлбар: 1. Л-лекц, С-семинар, БД-Бие даалт төгсөлтийн ажлыг сонгосон сэдвийн дагуу мэргэжлийн багш нарын удирдлагаар өөрсдийн практик жишээн дээр хийж гүйцэтгэнэ.

2.  Энэхүү сургалтанд хамрагдаж бүрэн курс төгссөн хүмүүст "Сертификат" олгоно.

Жич: Сургалт явагдах график, хугацааг бүртгэл явагдасны дараа зарлах бөгөөд бүртгүүлэх сонирхолтой хүмүүс Byamba0324@yahoo.com  хаягаар хандаж бүртгүүлнэ үү!   
Сургалтын талаар доорхи утсаар лавлана уу!
99123404, 99008524,91221650

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ

ШУТИС-н1-р байр 426 тоот

 Ш.Х- 41-654

Утас: гадуур 312291 дотуур 2214