Home

Друштво геоморфолога Србије (ДГС) унапређује истраживања из области гeоморфологије Србије и региона (Балканског полуострва и средње Европе).

Društvo geomorfologa Srbije (DGS) unapređuje istraživanja iz oblasti geomorfologije Srbije i regiona (Balkanskog poluostrva i srednje Evrope).


The Serbian Society of Geomorphologists (DGS) promotes ongoing research in geomorphology of Serbia as well as the Balkan Peninsula and Central Europe.  


NEWS (in Serbian)

ВЕСТИЗванични престанак рада Карпатско-балканске регионалне радне групе
Међународне асоцијације геоморфолога (CBDRWG IAG), која је била
активна у периоду 2005-2013 (документа су прикачена у прилогу).
Радна група је била замишљена као привремена група у оквиру IAG за
период 2005-2009, али на Конгресу у Аустралији 2009. била продужена
активност за још четири године.
Група је представљала својеврсну надградњу Карпатско-балканске
геоморфолошке комисије, која је још од раније постојала kao засебно
удружење геоморфолога.


Записник са годишње скупштине ДГС (17.12.2012) можете видети у
прилогу.


Ċ
Tivadar GAUDENYI,
Oct 26, 2013, 7:05 AM
Ċ
Tivadar GAUDENYI,
Oct 26, 2013, 7:05 AM
Ċ
Tivadar GAUDENYI,
Dec 29, 2012, 12:42 PM
Comments