Kenozoik

  • je moderni vek, ki traja še danes, ki se je pričel pred 65 milijoni let
  • njegovi periodi sta terciar in kvartar
  • prevladali so sesalci, pa tudi sicer se je oblikovala sodobna biološka ter geografska podoba Zemlje
  • V tem času je bila Pangea dokončno razpuščena in nastale so sodobne celine v: Evrazijsko tektonsko ploščo, premikajoča se Indija oblikuje Himalajo, Afrika oblikuje Alpe, Atlantik se neprestano širi 
  •  Za kenozoik so značilni intenzivni vertikalni premiki oziroma nastajanje in dviganje gorovij. 
  • Panonsko nižino je prekrivalo Panonsko morje, ki se je umaknilo in v pliocenu zlasti na današnjem slovenskem ozemlju obsegalo le še posamezne zalive in močvirj
  • Iz terciarja izhajajo sloji rjavega premoga


Comments