GEOHRÁTKY 2007


Oborový týden, Gymnázium Cheb

ÚVOD 

TÝM

PROGRAM 

ÚKOLY

TRASY 

FOTOGALERIE

pondělí – GPS a souřadnicové systémy, mapové podklady – papírové i elektronické, záznam pokusné trasy a přenos do PC, přiřazení pořízených fotografií k souřadnicím – Geotagging (Panoramio, Flickr, Gogole Earth a Picasa),

úterý – popis her Geocaching a Letterboxing, seznámení s pravidly, teoretická příprava (ukázky řešení různých mystery-skrýší), praktická ukázka v terénu, zápis nálezu – práce s digitálními fotkami,

středa – založení nové skrýše v okolí Chebu nebo výlet vlakem do Mariánských Lázní (Karlových Varů). Po návratu průměrování naměřených hodnot, sepsání českého, anglického a německého popisu skrýše, zpracování do konečné HTML podoby a předání ke schválení, práce s pořízenými fotkami,

čtvrtek– malování pomocí GPS, týmové hry v terénu, zpracování vlastní mapy s fotkami – zajímavá místa v Chebu,

pátek– slavnostní ukončení projektu - tvorba nástěnky a webové prezentace.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!