החבורה הגיאולוגית - תיעוד הנרטיב הגיאולוגי הישראלי

החבורה הגיאולוגית לדורותיה בנויה מאיתנו. קומץ טיפוסים שבאהבת הארץ, האדמה, הים, המרחבים, הדמיון והסקרנות פילסו את דרכם המדעית ועיצבו את הנרטיב הגיאולוגי הישראלי. פרוייקט התיעוד מאגד את הסיפורים האישיים שבונים אותנו כחבורה גיאולוגית.

מפת מוסמך ודוקטור

מפת דוקטור

אנא עדכנו פרטים בקישור הזה.

חזרו ובקרו שוב. המפות מתעדכנות באתר.

תאריך עדכון אחרון: 9.3.2014