Geografia‎ > ‎

ZV IT pG

https://sites.google.com/site/kvantitativnimetodyvgeografii/

22.11.2016
Preskúšanie tých študentov, ktorí sa nezúčastnili cvičenia 14.11.2016,  v miestnosti A249 v utorok 22.11.2016 od 9:40.


14.11.2016 cvičenie
Preskúšanie zručností nadobudnutých na cvičeniach 26.9.-24.10.2016 a pri spracovaní DU1 až DU3.
Prosím tých, ktorí sa preskúšania nezúčastnili, aby sa mi za účelom dohodnutia termínu individuálneho preskúšania ozvali mailom čo najskôr, do 18.11.2016. Individuálne preskúšanie bude možné po dohode presného termínu niekedy v rozpätí od rána 22.11. do obeda 24.11.2016.


07.11.2016 cvičenie
Cvičenie vedie RNDr. Pavol Papčo, PhD.


24.10.2016 cvičenie
Na cvičení boli precvičené tieto zručnosti v práci s tabuľkovým editorom MS Excel:
Funkcia LOOKUP 
Fixovanie buniek pri kopírovaní vzorcov pomocou znaku dolára $ alebo stlačením klávesy F4
Kontingenčná tabuľka (anglicky "pivot table")
Tiež bolo precvičené kopírovanie hárkov medzi súbormi, používanie kombinácií kláves CTRL+šípka a CTRL+SHIFT+šípka, a kopírovanie vzorcov s fixovanými argumentami funkcií pomocou znaku dolára $.
Boli pri tom využité údaje z internetovej stránky http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/download.html zo súborov Zoznam_kandidatov.xlsx Zoznam_PS.xlsx. Okrem iného sme zistili, že z 2914 kandidátov v posledných parlamentných voľbách (z r. 2016) 1120 (38,4%) bolo bez titulu, 126 (4,3%) malo titul Bc., 1146 (39,3%) malo titul Mgr. alebo Ing. a 522 (17,9%) malo iný titul, resp. iné tituly. Ako sa týmito prercentuálnymi podielmi navzájom líšili kandidujúce politické subjekty? Ktorých 5 subjektov malo najvyšší podiel kandidátov v kategórii "bez titulu" a ktorých 5 subjektov malo najvyšší podiel kandidátov v kategórii "s iným titulom, resp. inými titulmi" (zväčša dokumentujúcimi vyššie vzdelanie ako 2. stupeň VŠ vzdelania)?
Z tohoto cvičenia nie je domáca úloha. Precvičené zručnosti z tohoto cvičenia (ako aj z predošlých cvičení) budú preskúšané.


10.10.2016 cvičenie
DU3  Vytvorte mapu kandidátov v parlamentných voľbách 2016 rozdelených do 4 kategórií podľa stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania (definovaných nižšie, tak, ako to bolo vysvetlené na cvičení) pomocou www.batchgeo.com a údajov z internetovej stránky http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/download.html zo súboru Zoznam_kandidatov.xlsx. Umiestnite DU3 na stránke študentov rovnakým spôsobom ako DU1 a DU2. Každému študentovi bolo pridelené konkrétne číslo politického subjektu, s ktorým má pracovať; pre tých, ktorí neboli na cvičení: Gregorec P. - 3, Kubáň J. - 10, Muráň M. - 11, Slavkovská I. - 15. V názve mapy by malo byť uvedené nie len číslo politického subjektu, ale aj jeho názov (podľa Zoznam_PS.xlsx). Zručnosti, ktoré by mal študent pri vypracovaní tejto DU nadobudnúť a ktoré budú preverované: používanie klávesových skratiek pre prácu s rozsiahlymi súbormi a vnorených funkcií (podmienok) v tabuľkových editoroch (ako napr. MS Excel). Na www.batchgeo.com je porebné nastaviť toto: City / County: "Obec trvalého pobytu" , Group By / Thematic Value: "Vzdelanie". Aby bola farebná legenda v mapách všetkých študentov rovnaká, je potrebné riadky v tabuľke (okrem riadka s názvami stĺpcov) pred vložením do www.batchgeo.com usporiadať podľa abecedy v sĺpci "Vzdelanie". Kategórie v tomto stĺpci by mali byť nazvané takto::
0 - bez VŠ vzdelania
1 - 1. stupeň VŠ vzdelania
2 - 2. stupeň VŠ vzdelania
3 - vyššie ako 2. stupeň VŠ vzdelania


03.10.2016 cvičenie
DU2 - Vytvorte mapu aspoň 100 adresných bodov pomocou www.batchgeo.com a údajov z tabuľky adries z ľubovoľnej internetovej stránky. Každý študent by mal pritom použiť inú zdrojovú internetovú stránku. Po prekopírovaní údajov zo zdrojovej internetovej stránky do tabuľky v MS Excel, by mali byť tieto upravené podľa potreby, nie však manuálne, ale automaticky pomocou vhodných nástrojov (napr. Ctrl+H, funkcie LEFT, RIGHT, MID, a pod.). V mape by mali byť všetky adresné body a ich atribúty z danej zdrojovej internetovej stránky. Umiestnite DU2 na stránke študentov rovnakým spôsobom ako DU1.


26.09.2016 cvičenie
DU1 - Vytvorte mapu aspoň 100 miest (od slova "mesto", nie "miesto") pomocou www.batchgeo.com a údajov z tabuľky miest z ľubovoľnej internetovej stránky. Každý študent by mal pritom použiť inú zdrojovú internetovú stránku. Po prekopírovaní údajov zo zdrojovej internetovej stránky do tabuľky v MS Excel, by mali byť tieto upravené podľa potreby, nie však manuálne, ale automaticky pomocou vhodných nástrojov (napr. Ctrl+H). V mape by mali byť všetky mestá a ich atribúty z danej zdrojovej internetovej stránky. V prípade práce s názvami slovenských miest (príp. obcí), sa niekedy stáva, že tieto sú chybne priradené (resp. geokódované) ku značkám reprezentujúcim rôzne objekty - mestá, obce, lokality, ulice, a podobne - v iných krajinách ako na Slovensku (najčastejšie v iných slovanských krajinách). Preto je vhodné tabuľku s údajmi, s ktorými pracujeme, doplniť o jeden stĺpec naviac: jeho názov by mal byť "Country" a v každom riadku tohto stĺpca by malo byť uvedené "Slovakia".
Na stránke študentov potom ku každému priezvisku a menu študenta/-ky (usporiadaným podľa abecedy) uveďte tieto tri odkazy:
  hypertextový odkaz na internetovú stránku, z ktorej boli tieto údaje o mestách čerpané/skopírované
  hypertextový odkaz na súbor MS Excel, v ktorom sú údaje použité pri tvorbe mapy
  hypertextový odkaz na prehliadanie mapy
Napríklad:
  Jánošík Juraj

Ako vytvoriť mapu študovaných objektov alebo javov (napr. obcí, tunelov, atď.) www.batchgeo.com (príp. http://www.maptive.com/)
Zistíme geografické súradnice študovaných objektov vo formáte XX,XXXXXX°, t.j. v stupňoch s desatinnou bodkou alebo čiarkou zaokrúhlených na aspoň 6 (čím viac tým lepšie) desatinných miest, napr. na http://mapa.zoznam.sk - "Nástroje" - "Zisti GPS súradnice". Zaznamenáme tieto súradnice do tabuľky. Za tým účelom v MS Excel alebo v inom tabuľkovom editori vytvoríme tabuľku študovaných objektov, v ktorej môže byť napr. 1. stĺpec Identifikačné poradové číslo objektu (jedinečné pre každý objekt), 2. stĺpec Názov objektu, 3. stĺpec Geografická šírka, a 4. stĺpec Geografická dĺžka. V ďalších stĺpcoch môžu byť ďalšie sledované atribúty študovaných objektov: Ak sú študovanými objektami obce a ich sledovaným atribútom ľudnatosť, potom 5. stĺpec môže byť Počet obyvateľov obce. Pri použití www.batchgeo.com je potrebné, aby hodnoty geografických súradníc boli vo formáte v stupňoch s desatinnou bodkou, a aby názvy príslušných stĺpcov boli Latitude (anglický výraz pre "geografická šírka") a Longitude (anglický výraz pre "geografická dĺžka"). [Pozn.: Ak chceme zmeniť všetky desatinné čiarky na desatinné bodky v týchto dvoch stĺpcoch, najskôr vyberieme/vyznačíme tieto dva stĺpce (alebo len konkrétne bunky, v ktorých tak chceme upraviť), stlačíme súčasne klávesy "Ctrl" a "H", a pomocnou dialógového okna, ktoré sa objaví, nahradíme znak čiarky znakom bodky (kliknutím na tlačidlo "Nahradiť všetky").] Celú tabuľku (aj s prvým riadkom s názvami stĺpcov) nakopírujeme do www.batchgeo.com, klikneme na tlačidlo "Validate & Set Options", zvolíme napr. Group By / Thematic Value: Počet obyvateľov obce, a klikneme na tlačidlo "Make Map". Dostaneme značkovú mapu obcí, kde jednotlivé veľkostné kategórie obcí podľa ľudnatosti budú farebne odlíšené. Mapu uložíme a necháme si odkazy na ňu zaslať na email. V zaslanej správe budú tri www odkazy: "Your map is available at:", "Edit your map:", "Embed your map:". Posledný z nich bude mať približne takýto formát: <p><iframe src= ...</p> Takýto odkaz môžeme vložiť na svoju internetovú stránku. Ak budú mapovanými objektami nie obce, ale napríklad zastávky exkurzie/vychádzky, môžeme takto vytvorenú mapu umiestniť priamo do internetovej stránky popisujúcej exkurziu/výchádzku. Výhodou je, že po kliknutí na jednotlivé objekty v mape, sa objavia všetky položky z príslušného riadka tabuľky. Teda ak je napr. v niektorom stĺpci (nazvanom URL) tabuľky www odkaz na fotografiu alebo video umiestnené niekde na internete alebo na nejakú inú internetovú stránku alebo inú časť internetovej stránky danej exurzie, je možné sa k nim dostať jediným klikom. Sami si môžete vyskúšať skopírovať nasledujúci tabuľku do www.batchgeo.com a nastaviť parameter "Group By / Thematic Value" napr. na "Dĺžka (m)" alebo "Dĺžka (trieda)":

TunelLatitudeLongitudeDĺžka (m)Dĺžka (kategória)URL
Bôrik49.0657666720.15549167999501 - 1000 mhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_B%C3%B4rik
Branisko48.9965083320.9051805649751001 m a viachttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_Branisko
Horelica49.4330861118.80450833605501 - 1000 mhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_Horelica
Lučivná49.0715027820.10362500250do 500 mhttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_Lu%C4%8Divn%C3%A1
Sitina48.1628805617.0749000014401001 m a viachttp://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_Sitina
Stratenský48.8736527820.32582778326do 500 mhttp://rail.sk/skhist/cestne/tunely/stratena.htm
Pozn.: Tunel Čebrať (1994 m, http://sk.wikipedia.org/wiki/Tunel_%C4%8Cebra%C5%A5) je vo výstavbe. Viac ako 15 km dlhý úsek diaľnice D1 Hubová-Ivachnová by malo postaviť Združenie Čebrať (Váhostav SK + OHL ŽS) za 227 miliónov EUR za 1276 dní od podpísania zmluvy s Národnou diaľničnou spoločnosťou (7.11.2013).

Ako vytvoriť mapu študovaných objektov alebo javov ak poznám názvy krajín, regiónov, či obcí, v ktorých sa nachádzajú, alebo dokonca ich presné adresy?
Na internete je množstvo zoznamov adries, názvov miest, názvov krajín alebo iných zemepisných názvov, z ktorých je možné veľmi jednoducho pomocou www.batchgeo.com spraviť mapu, napríklad:

Ako zistitiť súradnice objektov (ktoré nemajú poštovú adresu)? http://mapa.zoznam.sk/ Vyber vpravo hore "Satelitnú mapu", klikni vľavo hore na "Nástroje", vyber "Zisti GPS súradnice", zazoomuj najviac ako sa len dá na miesto, pre ktoré chceš zistiť geografické súradnice a klikni na toto miesto. Vpravo hore sa objavia požadované geografické súradnice v dvoch rôznych formách, napríklad: 49.082957939, 19.280941486 alebo 49° 4' 58.6485796" N, 19° 16' 51.3893509" E
Omeraní vzdialenosti na Google Maps http://www.dsl.sk/article.php?article=15818

Neplatená verzia služby na internetovej stránke www.batchgeo.com umožňuje vytvoriť mapu s maximálne 250 bodmi.
Platená verzia služby na internetovej stránke www.batchgeo.com umožňuje vytvoriť mapu s maximálne 15000 bodmi.
Tvorbu mapy s viac ako 15000 bodmi umožňuje napr. služba na internetovej stránke http://www.maptive.com/ .
Comments