Geografia‎ > ‎

GIS

GIS - Geografické informačné systémy - zvládnu aj deti (video od 6. minúty) http://video.esri.com/watch/3665/connecting-gis-with-education

Študijné materiály:
Google Earth Pro je zadarmo - o.i. "Google Earth Pro also lets you map multiple points at once"
GE-Graph - Graph for GoogleEarth http://www.sgrillo.net/googleearth/gegraph.htm

ArcGIS Earth - dá sa v ňom pracovať s dátami vo formátoch KML, Shapefile, WMS, atď.

 Heatmaps

staršia verzia: http://shape2earth.com/pages/shape2earth.html - Download and install the bundled Shape2Earth with MapWindow GIS (Shape2Earth4MapWindow-v1.55-setup.exe)


Quantum GIS http://www.qgis.org/ , Odkaz pre stiahnutie cvičných údajov: http://www.ulozto.sk/xLU9ucf/qgis-kurz-data-zip   Heslo: geografia


ArcGIS Help (príklady)
Using Viewshed and Observer Points for visibility analysis http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/Performing_visibility_analysis_with_Viewshed_and_Observer_Points/009z000000v8000000/
Shadow volume analysis http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2011/01/10/updated-shadow-analysis-template/

ArcGIS inštruktážne videá v slovenčine
                                http://blogs.esri.com/esri/arcgis/category/arcgis-online/
                                http://www.esri.com/training/main

ArcGIS + GoogleEarth/GoogleMaps
ArcGIS + ďalšie podkladové mapy http://arcbrutile.codeplex.com/
ArcGIS + Digital Globe https://www.digitalglobe.com/

Odkazy pre GIS - WMS služby - link
Čo je WMS?
WMS sa dajú zobraziť v ArcGIS, QGIS, ale aj v internetovom prehliadači, napr. na http://geoportal.gov.sk/sk/map?r=geoportal.sazp.sk (vpravo dole "Pripojiť službu")
Geomorfologické členenie   https://gis.geology.sk/arcgis/services/WMS/GMC/MapServer/WMSServer
Chránené územia SR   http://atlas.sazp.sk/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap?ServiceName=share_protected_features
Geológia SR   http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/geology_wms/MapServer/WMSServer
Staré banské diela   http://mserver.geology.sk:8399/arcgis/services/geofond_wms/MapServer/WMSServer?
Základné mapy SR   http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/nipi/rasters/MapServer/WMSServer
Historicke mapy SR   http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/ng/rastre/MapServer/WMSServer?
Tradičné krajiny SR a reprezentativne geo-ekosytemy SR   http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/atlassr/atlassr_05_rest/MapServer/WMSServer
Administratívne členenie SR   http://mapserver.geonet.sk/WMSKLIENT/mapy/SPH1/wms.asp?VERSION=1.1.1
CLC 2006 krajinná pokrývka SR   http://nipi.sazp.sk/arcgis/services/corine/corine//MapServer/WMSServer/
Atlas krajiny SR a iné užitočné veci   http://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services/ng
ZB GIS hranice   https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_administrativne_hranice_wms_featureinfo/service.svc/get?
ZB GIS vodstvo   https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_vodstvo_wms_featureinfo/service.svc/get?
1:50 000, 1:25 000  https://zbgisws.skgeodesy.sk/RETM_wms/service.svc/get?

Atribútové dáta, vektorové a rastrové mapy
Svet
http://www.gadm.org/ (formáty Shapefile, KMZ, atď.; zozipovaním KML a následným prepísaním koncovky ZIP na KMZ vznikne KMZ, a naopak prepísaním koncovky KMZ na ZIP a následným rozzipovaním vznikne KML; alternatívne sa dá KML/KMZ v Google Earth uložiť ako KMZ/KML ak pravým tlačidlom kliknete na miesto alebo skupinu/adresár miest (vľavo hore) a z lokálneho menu zvolíte "Uložiť miesto ako...")
   http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm0.kmz - štátna hranica Slovenska
   http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm1.kmz - hranica krajov Slovenska
   http://biogeo.ucdavis.edu/data/gadm2.8/kmz/SVK_adm2.kmz - hranica okresov Slovenska
http://www.sgrillo.net/googleearth/gegraph.htm
https://productforums.google.com/forum/#!topic/gec-tools/9zxNWNKlbcE
Merging Multiple KML/KMZ Files to Create One File http://www.sdonecall.com/KMZKMLfiles.pdf
If you have several kmz or kml files created through Google Earth, you can merge them using these steps:
1. Go to File, then Open and select all the kmz or kml files you wish to merge. They will show up in your “Temporary Places” folder.
2. For better organization, Create a new folder and drag all the files you wish you merge into that folder. You can rename that folder. If you create multiple folders, make sure all your folders are within one main folder.
3. To save your big file, right click on your main folder and select “Save Place As...”.
4. Pick a name for your file and you’re done!

EEA - European Environment Agency

Vektorové a rastrové mapy
Google search, e.g.: world map shapefile download, etc.
http://www.statsilk.com/maps/download-free-shapefile-maps
http://www.naturalearthdata.com/features/

Vektorové mapy

Rastrové mapy
WMS http://copernicus.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/GioLandPublic/gsgrdaeudem/ImageServer/WMSServer?

WMS (2012) http://land.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/Urban_Atlas_2012_Dyna_LAEA/MapServer/WMSServer?   (merge_20131115_13)

WMS (2012) http://land.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/CLC2012_Dyna_LAEA/MapServer/WMSServer?

WMS (2012) http://copernicus.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/GioLandPublic/ImperviousnessAmd/ImageServer/WMSServer?

WMS (2014) http://land.discomap.eea.europa.eu/arcgis/services/Land/GHSL_LAEA/MapServer/WMSServer?

GEOSTAT 2011 Poster pdf

Konverzná služba na konverziu formátov geodát http://www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/konverzna-sluzba/


Súradnicové systémy, zobrazenia, projekcie
Vliv používání Křovákova zobrazení v GIS na české uživatele (p. 10-12)
Katastrální mapy nejsou na orientované na sever (p. 3)
Národné súradnicové referenčné systémy krajín Európy a ich transformácie do paneurópskych s. r. systémov ETRS89, EVRF2000 a EVRF2007
Map projections for Europe / Mapové projekcie pre Európu (p. 43, 52-54) 
Coordinate Reference System / Súradnicové referenčné systémy
BLÁHA, J.D. (2013): Tvorba map ve věku geoinformačních systémů (3. část): Vyjadřovací prostředky mapy. Geografické rozhledy, 22, 3, s. 10–11
Ako pridať geografickú sieť rovnobežiek a poludníkov - V ArcGIS pravým tlačidlom myši kliknúť na Data Frame "Layers": Properties: Grids: New Grid. Tatkto nadefinovaná sieť sa zobrazí len v Layout View, nie v Data View (medzi týmito dvoma "views" sa dá prepínať pomocou ikoniek vľavo dolu).

Comments