Geografia‎ > ‎

Citáty

"You try. You fail. You try. You fail. But the only true failure is when you stop trying." (Jim Evers vo filme Strašidelný dom 2003)

"Work hard in Silence. Let success make the noise."

"In learning you will teach and in teaching you will learn..." (Phil CollinsSon of Man). [for education students / pre študentov učiteľstva]

"If you can't explain it simply, then you don't know it well enough." (Albert Einstein)
"Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." (Albert Einstein)

"Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje." (Artemus Ward)

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti." (J. A. Komenský)

"Teachers who love teaching, teach children to love learning." (Robert John Meehan)

"Education is not the answer to the question. Education is the means to the answer to all questions." (William Allin)

Exchange is not a year in your life. It is a whole life in a year. (http://cmus.ugd.edu.mk/index.html)
"One’s destination is never a place, but a new way of seeing things." (Henry Miller)

"Adversity enhances this tale we call life." i.e. "Shit happens, but/and, after all, it is good (for you)." :)
 "Nepriazeň osudu zlepšuje tento príbeh, ktorý voláme život."
"A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge, and wisdom in the pupils." 
 "Učiteľ je kompas, ktorý v žiakoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania/znalosti a múdrosti." 
"Some stand on tiptoe trying to reach God to talk to him. You try too hard, friend. Drop to your knees and listen to him, he'll hear you better that way."
"Skin is a covering for our immortality."
"Fear dances with courage."
"The world is a sunny success." (Ever Garrison)

"That's the way the cookie crumbles." (slang term, origin unknown from the 1920's in America)

"The price of inaction is far greater than the cost of making a mistake."
"The outward work will never be puny if the inward work is great."
"When you are thwarted, it is your own attitude that is out of order."
"The more we have the less we own."
"You may call God love, you may call God goodness. But the best name for God is compassion."
"Truly, it is in darkness that one finds the light, so when we are in sorrow, then this light is nearest of all to us."
"If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough." (Meister Eckhart)

"Who dares to teach must never cease to learn." (John Cotton Dana)
"Kto sa odvažuje učiť, nesmie nikdy prestať učiť sa." (John Cotton Dana)

"Teaching (I'm in it) for the outcome not the income."
"I'm a teacher. In stead of making money I decided to make a difference."

"Dnešní mladí ľudia milujú luxus. Majú zlé spôsoby, pohŕdajú autoritami, nemajú úctu k šedinám, už nevstanú, keď do miestnosti vstúpi niekto starší. Odvrávajú rodičom, v spoločnosti tárajú a tyranizujú učiteľov." (Sokrates, 469 – 399 p. n. l.)

"Človek. Pretože obetuje zdravie, aby zarobil peniaze, a potom obetuje peniaze, aby znovu získal zdravie. Znepokojuje sa budúcnosťou tak, že sa neteší z prítomnosti, a teda nežije ani v prítomnosti ani v budúcnosti. Žije tak, akoby nikdy nemal zomrieť, a potom zomrie bez toho, aby niekedy predtým skutočne žil." (Odpovedal Dalai Lama na otázku čo ho najviac prekvapuje.)

"Getting the best China out for the guests is very important, but the best China is not more important than the guests." (Rev Mgr Canon Vincent Harvey at a mass in Southampton in ca 2010)

"People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used." (Unknown)

"Nechcime mať všetko, aby sme sa mohli radovať zo života. Buďme vďačný za život, aby sme sa mohli radovať zo všetkého."

"Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge." (Lao-tzu)

"Do not say a little in many words, but a great deal in few!" (Pythagoras)

"I spend way too much time in my head." (Unknown)

"Sometimes a man is like a giraffe: It takes a long time for him to swallow his pride." (Unknown)

"A bad day for your ego is a great day for your soul." (Jillian Michaels)

"Our attitude toward life determines life’s attitude towards us." (John N. MitchellEarl Nightingale)

"Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking." (W.B. Yeats)

"Pain is inevitable, suffering is optional." (Haruki Murakami, What I Talk About When I Talk About Running 2007)

"Failure is the condiment that gives success its flavor." (Truman Capote)

"You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don't try." (Beverly Sills, American opera singer and opera manager)

"It doesn't matter if you try and try and try again, and fail. It does matter if you try and fail, and fail to try again. (Charles Kettering)

"Don’t be scared of failure for the only failure is never to try." (Passenger, Things You've Never Done)

"God knows I’ve failed but He knows that I’ve tried." (Passenger, Feather on the Clyde)

"To err is human, to forgive, divine." (Alexander Pope, An Essay on Criticism)

"Someone should tell us right at the start of our lives that we are dying. Then we might live life to the limit, every minute of every day. Do it! I say. Whatever you want to do, do it now! There are only so many tomorrows." (Pope Paul VI.)

"Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything - all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure - these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart." (Steve JobsCommencement address for Stanford University graduates on 12 June 2005, príhovore k absolventom Stanford University 12. júna 2005)

God, give me grace to accept with serenity the things that cannot be changed, courage to change the things which should be changed, and the wisdom to distinguish the one from the other. (Reinhold NiebuhrSerenity Prayer)
Bože, daj mi milosť prijať s pokojom a vyrovnanosťou to, čo nemôžem zmeniť, silu zmeniť to, čo by sa malo zmeniť, a múdrosť rozpoznať jedno od druhého. (Reinhold NiebuhrModlidba pokoja a vyrovnanosti)

The fruit of Silence is prayer. The fruit of Prayer is faith. The fruit of Faith is love. The fruit of Love is service. The fruit of Service is peace. (Mother Teresa)
Ovocím ticha je modlitba. Ovocím modlitby je viera. Ovocím viery je láska. Ovocím lásky je služba. Ovocím služby je pokoj. (Matka Tereza)
Ticho - modlitba - viera - láska - služba - pokoj.

"Wherever God has put you, that is your vocation. It is not what we do but how much love we put into it." (Mother TeresaWorks of Love Are Works of Peace)

Everywhere is walking distance if you have the time. (Steven Wright)

"Miluj a rob čo chceš! Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; ak napomínaš, napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa, sa nemôže narodiť nič iné iba dobro." (Kázanie sv. Augustína k epištole sv. Jána 7, 8)

"Nehovor Bohu aké veľké máš starosti, ale povedz starostiam, akého veľkého máš Boha!"
"Stop telling God you've got big problems. Tell your problems you've got a big God!" (possibly Wayne Rice)

"Ak chceš pobaviť Boha, povedz mu o svojich plánoch." (Woody Allen)
"If you want to make God laugh, tell him about your plans." (Woody Allen)

"Without the Way, there is no going. Without the Truth, there is no knowing. Without the Life, there is no living." (Thomas à KempisThe Imitation of Christ)

"Každý, kto miluje, ten letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je spútaný." (Tomáš Kempenský)

"Buď veselý, rob dobre a nedbaj na reči iných." (sv. Ján Bosco)

"Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí." (sv. Dominik Savio)

"Behajte, kričte, skáčte a radujte sa, len nehrešte." (sv. Filip Neri)

"Pane, daj mi prekonať dnešný deň; zajtrajška sa nebojím." (Sv. Filip Neri)

"Svatý, který je smutný, je smutný svatý." (Sv. Filip Neri)
"Tento výrok je dodnes často citován, mezi českými katolíky je pak dlouhodobě oblíbená průpovídka: smutný křesťan – žádný křesťan." (Církevní humor)
"Sv. Filip Neri pokládal smích za vzácný a často také za nezasloužený dar. Měl za to, že humor v sobě nese nebeský tón a svou nakažlivou silou učí člověka poznávat svou malost, v níž se však také skrývá jeho pravá velikost." (Josef Ondok: Veselí křesťané)


"Don't ever let anyone pull you so low as to hate them." (Martin Luther King, Jr.)

"For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." (Nelson Mandela)
"Byť slobodný neznamená len odhodiť svoje reťaze, ale žiť takým spôsobom, ktorý berie ohľad na druhých a umocňuje ich slobodu." (Nelson Mandela)

"If you love someone show them, don't tell them. If you stop loving someone tell them, don't show them."

"Preach the gospel at all times and when necessary use words." (allegedly St. Francis of Assisi)
"Stále ohlasujte evanjelium. A ak je to nutné, použite aj slová." (údajne Sv. František z Assisi)

"You may be the only Gospel people will ever read..." (uknown)

"The most desired gift of love is not diamonds or roses or chocolate. It's focused attention." (Rick Warren)

"Being ignored by someone whose attention means the world to you is the worst feeling." (uknown)

"The only thing worse than being hated is being ignored. At least when they hate you they treat you like you exist." (uknown)

"If the world thinks you're not good enough, it's a lie, you know. Get a second opinion." (Nick Vujicic)

"No one can make you feel inferior without your consent." (Eleanor Roosevelt)
"Nikto vás neprinúti cítiť sa menejcenne bez vášho súhlasu." (Eleanor Rooseveltová)

"Boh rozširuje túžbu tým, že nechá čakať; Tým, že nechá túžiť, rozširuje dušu; Tým, že sa rozširuje duša, robí ju aj schopnou prijímať. Túžme teda, pretože máme byť plný." (Sv. Terézia z Ávily) Viac čakania  viac túžby – väčšia duša – viac prijímania – viac naplnenia.

"Keď skutočne milujeme, tešíme sa zo šťastia milovanej osoby"
"Iste, človek môže klesnúť, môže sa dopustiť nevernosti, ale láska, pretože vie ťažiť i zo zlého, rýchlo všetko strávi, čo by sa mohlo Ježišovi nepáčiť, a zanechá len pokorný a sladký pokoj v hĺbke srdca..." 
"Je pravda, že láska sa nikdy nevyhovára na nemožnosť, lebo verí, že všetko jej je možné a všetko jej je dovolené... Naopak, ľudská opatrnosť sa trasie na každom kroku a neodvažuje sa, takpovediac, ani nikam stúpiť."
"Myslím si, že my, ktorí kráčame po ceste lásky, nemali by sme myslieť na bolesti, ktoré nás v budúcnosti môžu stretnúť. To by bol nedostatok dôvery a zároveň miešanie sa do Božích plánov."
"Napokon byť malým znamená nestrácať odvahu kvôli svojim chybám, pretože deti často padajú, sú však príliš malé na to, aby si veľmi ublížili."
"Keď v bezhraničnej detinskej dôvere hodím svoje chyby do spaľujúceho ohňa lásky, akože by nemali navždy zhorieť?"
"The world is thy ship, not thy home."

"Nechápem duše, ktoré sa boja takého nežného Priateľa. Moja duša je povolaná povznášať sa k Bohu na lifte (výťahu) lásky, a nie namáhavo po rebríku bázne." (Bl. Zdenka Schelingová)

V pokore, tichu čakám na chvíľu, keď Pán Boh moju slabosť zmení na silu. (Janko Silan .)

If you are not in awe, you are not paying attention.

"As long as we are on earth, the love that unites us will bring us suffering by our very contact with one another, because this love is resetting of a Body of broken bones. Even saints cannot live with saints on this earth without some anguish, whithout some pain at the differences that come between them." (Thomas Merton (1962): New Seeds of Contemplation)

"O human being, learn to dance, or else the angels in heaven will not know what to do with you." (Saint Augustine or George Goetsch)
"Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho." (Kniha prísloví 27, 17)

"Happiness only real when shared." (Christopher McCandlessInto the Wild)

"The worst part of holding the memories is not the pain. It's the loneliness of it. Memories need to be shared." (Lois LowryThe Giver)

"Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej." (Kniha proroka Jeremiáša 29, 11)
"For I know the plans I have for you," declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." (Jeremiah 29:11)

"Hľa, všetko tvorím nové." (Kniha zjavenia 21, 5)
"Behold, I make all things new." (Revelation 21:5)

"Hľa, ja tvorím čosi nové, nebadáte?" (Izaiáš 43, 19)

"...tys nás podivuhodně stvořil a ještě podivuhodněji obnovil..." (breviár)

"Neboj sa, veď som s tebou. " (Kniha proroka Izaiáša 41, 10)
"Do not fear, for I am with you." (Isaiah 41:10 in NIVIsaiah 41:10 in NRSVCE)

Spravodlivý, i keď mrie predčasne, bude na pokoji. (Kniha Múdrosti 4, 7)
Avšak spravedlivý, i když předčasně umře, bude v pokoji. (Kniha Moudrosti 4, 7)
But the righteous, though they die early, will be at rest. (Book of Wisdom 4:7)


"There is no need to have it all. Just make the best of what you have." (Unknown)
"The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything." (Unknown)

"Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. (Jan Werich)

"Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí." (Jan Werich, Lekce svobody, rozhovor s Vladimírem Škutinou v roce 1968, video, čítanie z knihy Jana Masaryka, syna T. G. Masaryka)

Thinking of you is one of my favorite "thinks".

Good friends are like stars. You don't always see them but you know they are there.

"Life is pain, highness. Anyone who says differently is selling something." (William Goldman, William Goldman: Four Screenplays)

"You think your pain and your heartbreak are unprecedented in the history of the world, but then you read. It was books that taught me that the things that tormented me most were the very things that connected me with all the people who were alive, or who had ever been alive." (James Baldwin)

"Turn your wounds into wisdom." (Oprah Winfrey)

"Pain is temporary. Quitting lasts forever." (Lance Armstrong, Every Second Counts)

Even when it hurts like hell, I'll praise You. ... Even when my time on Earth is done, louder then I'll sing Your praise. (Hillsong United) ... Even when ALL goes (seemingly) WRONG, I will sing YOUR praise.

"Everything will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end." (John Lennon)

"Holding onto anger is like drinking poison and expecting the other person to die." (Buddha)

"Nothing in life is to be feared, it is only to be understood." (Marie Curie)

"The tiny seed knew that in order to grow, it needed to be dropped in dirt, covered in darkness, and struggle to reach the light."“Oh, don't the days seem lank and long, | When all goes right and nothing goes wrong | And isn't your life extremely flat | With nothing whatever to grumble at!” (W. S. Gilbert)

"The mundane often make the spectacular." (Lee Scott)

"Travel is fatal to prejudice, bigotry, and narrow-mindedness, and many of our people need it sorely on these accounts. Broad, wholesome, charitable views of men and things cannot be acquired by vegetating in one little corner of the earth all one's lifetime." (Mark Twain)

"
A jak víme, pro život nemůžeme vůbec nic udělat, pro to, abychom ho mněli, musíme prostě jenom žít."
"To je první fáze, první krok, první rovina, dnes bychom řekli i náboženství, spirituality, duchovního života, života: Nebuď svine. To je celý přikázání. ... V tom tkví celý zákon i proroci: Nebuďte svine. Dá se to rozepsat do jednotlivých bodů, pak je z toho desatero."
"Místo aby mu Ježíš řekl co si má zbalit na cestu, tak mu řekne co si má vybalit na cestu. Když se jde na cestu s Ježíšem, tak se zavazadlo vybaluje."
"Stejně jako Ježíš říká: 'Nemyslete jsi, že jsem přišel zrušit přikázání. Já jsem je přišel naplnit a překonat.' To samý se chce od nás: Naplnit a překročit. Překročit rovinu zbožnosti a přikázání. Ale toto je pouze pro zvané. Nepříjemná obava z toho vzniká, že jaksi nejsme asi zvaný, ale – ruku na srdce – jsme. Zve se touhou. Tichou, jemnou, nenápadnou, nekřičící touhou, že přece to nemůže být všechno."
"Vzdej se všeho, co máš, vzdej se všeho usilování o to, co chceš, přidávat, přičítat a násobit. Když se toho vzdáš, tak normálně dostaneš ten život věčný, o který usiluješ, a všechno ostatní se ti vynásobí jaksi úplně do plnosti. To znamená: Ne, že to dostaneš, ale že ti to nebude chybět. Jinde se tomu říká blahoslavení chudí v duchu, ti co nesčítají a nenásobí. ... Můžeme být otevřeni čemukoli, můžeme přijmout cokoli přichází."
Celá kázeň (P. Petr Vacík SJ, Mistře, co mám udělat...? 11.10.2015) sa dá vypočuť na stránke: http://akademickafarnost.invisible.cz/kazani/kazani.php?rubrika=2015-10

"Myslím si, že to co činí obyčejného člověka blaženým je především jeho schopnost vzdát se toho, čeho se někdy tak křečovitě držíme, a to je naše ego, naše já. A tak možná ti, kteří jsou opravdu šťastný, kteří jsou opravdu svobodní, jsou ti, kteří se osvobodili od všeho, co je vnitřně spoutává, a to je především naše sobectví."
"A především svatí byli těmi, kteří dokázali být božsky normální. ... Tak to je krásný příběh o člověku, který byl tak skromný a tak pokorný, že si ani neuvědomoval svoji velikost. A to je svatost: být božsky normální."
"Pokora je jenom tam, kde si ji člověk neuvědomuje. A tak je to také se svatostí. Myslím si, že opravdu svatý je jenom ten, kdo si neuvědomuje, že je svatý, kdo je svatý jaksi mimoděk, kdo sám ze sebe vyzařuje něco, čím může obohatit ty druhé, ale nedělá to úmyslně. Dělá to, protože jeho víra je krytá vlastním životem."
"My si musíme připomínat, že mnoho těch životů těch svatých jsou hodné obdivu, ale nikoliv následování. Protože každý z nás se má stát sám sebou, každý z nás má naplnit to Boží poslání, ten úkol, který mu byl dán, a který je zcela neopakovatelný, zcela původní, a nikdo to nemůže udělat za nás. A tak když mluvíme o následování svatých, tak musíme být velmi zdrženlivý. Znamená to především, že bychom mněli v nich nacházet ten Boží odraz, který by ovšem měl být přítomen i v každém z nás. I my bychom mněli odrážet to Boží světlo. I my bychom mněli být těmi, kdo – jak říká papež František – odráží aspoň jeden z těch rysů Boží tváře. Tváře, která je plná dobroty a milosrdenství."
Celá kázeň (P. Jan Regner SJ, Slavnost Všech svatých. 1.11.2015sa dá vypočuť na stránke: http://akademickafarnost.invisible.cz/kazani/kazani.php?rubrika=2015-11

"You see that the love John speaks of [1 Jn 4:11-18] is not the love of soap operas! No, it is something else. Christian love has a particular quality: concreteness. Jesus Himself, when He speaks of love, speaks to us about concrete things: feeding the hungry, visiting the sick, and many concrete things. Love is concrete." (Pope FrancisMass at Casa Santa Marta, January 9, 2014)

"Láska sa nedá naučiť, predsa nie je nič dôležitejšie, ako sa jej učiť." (sv Ján Pavol II.)

"Láska nie je len niečím spontánnym a inštinktívnym: je to rozhodnutie, ktoré treba neustále potvrdzovať. Keď muža a ženu spája pravá láska, každý z nich berie na seba osud druhého ako svoj vlastný, aj za cenu námah a utrpení, aby ten druhý mal život a mal ho v hojnosti." (sv Ján Pavol II.)

"Tento papež je demolice Vatikánu. ... 'Tak kdo je tady papež?' ... " (P. Petr Vacík SJ, Nezůstane kámen na kameni. 24.11.2015)

"Ne spousta vědení nasycuje duši, nýbrž vnitřní prožívaní a procítění věcí." (ignaciánská zásada podľa prednášky prof. Vojtěcha Novotného)

"Hovořit o úspěších a neúspěších ve službě živému Bohu, který má své plány a bez jehož zásadního působení si nelze mnohovrstevnatě složité dějiny lidí představit, je dost ošidné. Jazyk manažerů a novinářů zde selhává a může dokonce mást a vytvářet nesprávné představy. Ale jinak než lidsky se vyjadřovat neumíme, takže dobře..." (o. František Hylmar v rozhovore z roku 2013)

"Svět nepotřebuje především lidi, kteří více, či méně pravidelně odříkávají modlitby, nýbrž lidi, kteří se sami proměnili v modlitbu." (Kallistos Ware)

"When John O’Malley was a Jesuit novice, an older priest told him three things to remember when living in community: First, you’re not God. Second, this isn’t heaven. Third, don’t be an ass." (Fr. James Martin SJThe Jesuit Guide to (Almost) Everything: A Spirituality for Real Life)

   "Nemyslete si, že boj sváděný tady na zemi, je zcela zbytečný. Na konci života nás neočekává ztroskotání: tepe v nás semínko absolutna. Bůh neklame, zasadil do našich srdcí naději, kterou nechce deptat frustracemi. Všechno se rodí, aby vykvetlo ve věčném jaru. Také Bůh nás stvořil, abychom vykvetli. Připomínám si tady onen dialog, ve kterém dub pravil mandloni: Pověz mi o Bohu. A mandloň vykvetla.
   Vytvářej pokoj mezi lidmi a nenaslouchej hlasu, který rozsévá nenávist a rozdělení. Lidské bytosti, jakkoli se od sebe liší, byly stvořeny, aby žily spolu. Uprostřed neshod měj strpení; jednoho dne zjistíš, že každý je nositelem zlomku pravdy.
   Měj rád lidi. Měj je rád jednoho po druhém. Respektuj cestu všech, přímou či krkolomnou, vždyť každý má k vyprávění svůj příběh. I každý z nás má svůj vlastní příběh. Každé dítě, které se rodí, je příslibem života, který opět ukazuje, že je silnější než smrt.
   Buď odpovědný za tento svět a život každého člověka. Pomysli, že každá nespravedlnost páchaná na chudákovi, je otevřená rána a umenšuje tvoji vlastní důstojnost. Život nekončí s tebou a na tento svět přijdou další pokolení, která vystřídají to naše a ještě mnohá jiná. Každý den pros Boha o dar odvahy. Pamatuj, že Ježíš přemohl strach kvůli nám. On přemohl strach! Náš nejproradnější nepřítel nezmůže nic proti víře. A když na tebe uprostřed životních těžkostí dolehne strach, vzpomeň si, že nežiješ jenom pro sebe. Ve křtu byl tvůj život již pohroužen do tajemství Trojice a ty patříš Ježíši. A kdyby tě jednoho dne zachvátil děs anebo sis myslel, že zlo je příliš velké, aby bylo možné mu čelit, pomysli jednoduše na to, že Ježíš žije v tobě. A On si chce skrze tebe svojí mírností podrobit všechny nepřátele člověka: hřích, nenávist, zločin, násilí, všechny naše nepřátele.
   Stále měj odvahu pravdy, ale pamatuj, že nejsi nadřazen nikomu. Pamatuj na to: nejsi nadřazen nikomu. I kdybys zůstal jediným, kdo věří v pravdu, nevyhýbej se přítomnosti lidí. I kdybys žil v mlčení poustevny, nos v srdci utrpení každého tvora. Buď křesťanem a v modlitbě všechno odevzdávej Bohu. A pěstuj ideály. Žij pro něco, co převyšuje člověka. A kdyby tě jednoho dne tyto ideály měly žádat, abys draze zaplatil, nikdy je nepřestaň nést ve svém srdci. Věrnost dosáhne všeho.
   Když pochybíš, povstaň. Nic není lidštějšího než pochybit. A tato pochybení se ti nemají stát vězením. Nebuď uvězněn ve svých pochybeních. Syn Boží přišel nikoli kvůli zdravým, nýbrž kvůli nemocným, a tudíž přišel i kvůli tobě. A kdybys v budoucnu pochybil znovu, neboj se a povstaň! Víš proč? Protože Bůh je tvůj přítel.
   Zachvátí-li tě hořkost, pevně věř ve všechny lidi, kteří ještě pracují pro dobro: v jejich pokoře je zárodek nového světa. Stýkej se s lidi, kteří opatrují srdce jako srdce dítěte. Uč se z údivu, pěstuj úžas. Žij, miluj, sni, věř. A s milostí Boží nikdy nezoufej."

"Martin vo svojej knihe prejavuje lásku k Slovensku tým najlepším možným spôsobom – je k nemu kritický." (recenzia)
"Ak existuje čosi ako národná povaha – a moja skúsenosť s českou a so slovenskou spoločnosťou mi hovorí, že áno – tak okrem historickej pamäti je do veľkej miery určovaná povahou krajiny a vzťahom človeka k nej."
ČR: "krásná země, země česká" "Kedykoľvek som sa prechádzal českou krajinou, prekvapila ma jej prívetivosť, pocit bezpečia v lese..." "...české lesy, ktoré zo slovenského pohľadu pripomínajú skôr parky so zvieratami upratanými v oplotených zverniciach..." "Takmer všetky lesy sú vysadené ľuďmi, tvoria ostrovy ticha a tieňa uprostred nepriechodných lánov polí s vysokou pšenicou alebo lúk ohradených elektrickými drôtmi, na ktorých sa pasú kravy." "Česká identita nepociťuje žiadny vnútorný konflikt s prírodou a myslím si, že práve to je jedna z príčin českej racionality a zvláštneho odporu k metafyzike, ktoré sa prejavujú presláveným českým ateizmom. Keďže česká príroda poskytuje už po stáročia pocit úplného bezpečia, stal sa tento samozrejmý zážitok súčasťou národnej pamäti a vedie k jednoduchej úvahe: existuje len jeden svet, ten náš, český, v ktorom sme pánmi a ktorý máme úplne pod kontrolou. Myslím si, že práve z tohto poznania vyplýva oná zvláštna sebaistota a pocit výnimočnosti..." "...hoci sa hlásia k ateizmu, predsa len čosi uctievajú s nábožnou vrúcnosťou – a tým je práve ich česká krajina. Táto vrúcnosť preniká celou českou literatúrou a dnes sa prejavuje napríklad záplavou domácich, ktorí každé leto obsadia do posledného miesta tisíce kempov a drevených chatiek pri rybníkoch a priehradách."
SR: "Nad Tatrou blýska a hromy divo bijú" "Ten les je neuklizený..." "Slovenská príroda vyvoláva bázeň..." "V časoch, keď ešte Slováci museli s prírodou bojovať o svoj vlastný priestor pre život, bázeň pred ňou ich privádzala celkom prirodzene do kostolov. Dnes zostáva v podprahovom vedomí a spolu s historickou pamäťou malého národa, ktorého holá existencia bola mnohokrát spochybnená, vedie k jednoduchej a súčasnej metafyzickej úvahe: nie sme bezvýhradní páni nášho sveta. Myslím si, že z tohto poznania pramení dvojakosť slovenského postoja: zdravý realizmus založený na istej pokore a nezdravý komplex menejcennosti. Oba sú pochopiteľné."(Martin Milan Šimečka: Stručné dejiny ľahostajnosti od Dubčeka k Ficovi alebo Ako som sa stal vlastencom)


reduce, reuse (refuse replacement), repair, recycle (repurpose)
Comments