nadav.org.il
נדב שמגר

יזמות ושיתוף
באתר זה ריכזתי הרבה מהתכנים שיצרתי עד כה,
התכנים אינם לשימוש מסחרי או ליצירת רווחים
אלא רק לשימוש חופשי של מורים ותלמידים
אם נמצא באתר תוכן השייך למישהו אחר או המפר
 זכויות יוצרים, נא עדכנו והוא יוסר לאלתר


-