4. Математички елементи карте

  1. Картографска мрежа
  2. Рам карте
  3. Размер и размерник
  4. Подела карата према размеру

Картографска мрежа

Картографска мрежа нам помаже да одредимо тачан положај сваког места на Земљи.
Састоји се од паралела и меридијана

Рам карте

На раму или оквиру карте уписане су вредности уцртаних меридијана и паралела изражене у степенима.

Размер и размерник

Размер карте је број који показује колико је пута неко растојање у природи умањено и тако представљено на карти.
Колико ће то умањење бити зависи од територије која се представља.
Што је територија већа, размер ће бити ситнији.
Он се представља бројчано, нпр. R = 1 : 300 000, што значи да 1 cm на карти износи 300 000 cm у природи (или 3 000 m, односно 3 km).
R је ознака размера.

Размерник је графички представљен размер.
На њему се очитава растојање између две тачке у природи.
Састоји се од дужи издељене на неколико једнаких делова.
Први део, с лева, подељен је на пет или десет једнаких делова и служи за тачније одређивање растојања.
Растојање на карти најпре се мери лењиром или шестаром, а затим преноси на размерник где се очитава растојање у километрима.

Подела карата према размеру

Планови
- најпрегледније карте,
- крупног размера (од 1:100 до 1;10 000)
- планови градова
- користе се приликом изградње зграда, путева, фабрика, канала...

Географске карте
- крупнијег размера (1:25 000 до 1:200 000)
- приказује мање области
- користе се у научне сврхе, у војсци и при изградњи саобраћајница

Опште географске карте
- приказују веће области
- ситнији размер (већи од 1:200 000)
- представљају поједине државе, континенти или цео свет


Comments