Інститути GeoGebra в Україні


Інститут GeoGebra Харків, Україна

6 липня 2010 року на базі кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені
Г.С. Сковороди створено перший в Україні інститут Geogebra (http://kafinfo.org.ua/geogebra
).


Він є складовою Міжнародного інституту GeoGebra (IGI, http://www.geogebra.org/igi) та повністю розділяє його цілі та задачі. Міжнародний інститут GeoGebra (IGI) надає безкоштовне програмне забезпечення - пакет динамічної математики GeoGebra і сприяє створенню нових навчальних матеріалів для учнів, студентів, вчителів та викладачів з метою підтримки процесу викладання та навчання математики, природничих наук і техніки в усьому світі. Інститут живить і стимулює співпрацю між практиками та дослідниками, прагнучи розширити спільноту самостійних користувачів.

Міжнародний інститут GeoGebra у співпраці з регіональним інститутами GeoGebra має наступні цілі:
1. Навчання та підтримка вчителів і майбутніх вчителів з метою сприяння їх професійному зростанню.
2. Розробка та вільне розповсюдження навчальних матеріалів, а також удосконалення пакету GeoGebra.
3. Дослідження та співробітництво: проведення та підтримка GeoGebra досліджень, зокрема приділення особливої уваги дослідженням, пов'язаним із вивченням математики та спрямованим на підвищення рівня її викладання, а також сприяння співпраці між IGI та регіональними інститутами GeoGebra, а також іноземними колегами.
Інститут GeoGebra, Харків, Україна, створено з метою зробити свій внесок у підготовку майбутніх вчителів математики та інформатики, а також підтримку професійної діяльності вчителів.

Наші завдання:
• Проведення семінарів та конференцій;
• Розробка нових та адаптація існуючих навчальних матеріалів для українського освітнього простору;
• Локалізація програмного забезпечення та веб-ресурсу GeoGebra українською мовою;
• Проведення досліджень, залучення студентів до наукової роботи;
• Створення спільноти сертифікованих користувачів та тренерів Geogebra у Харківській області та в Україні,
• Залучення та підтримка вчителів та учнів до роботи інституту.


Інститут GeoGebra Чернігів, Україна
Центр GeoGebra "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна" засновано 3 лютого 2011 року на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЧОІППО) імені К. Д. Ушинського (http://choippo.edu.ua). «Інститут GeoGebra Чернігів, Україна» буде працювати під егідою кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційних технологій. Він є складовою Міжнародного інституту GeoGebra (IGI, http://geogebra.org/igi) та повністю розділяє його цілі та задачі.

Центр GeoGebra "Інститут GeoGebra Чернігів, Україна" створено з метою підготовки вчителів та майбутніх вчителів як сертифікованих користувачів програмних продуктів освітнього призначення, розроблених Міжнародним інститутом GeoGebra, розробки та впровадження інноваційних ЕЗНП у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, проведення відповідних досліджень та обміну досвідом у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій для освіти.

Головні завдання центру:
  • проведення семінарів та конференцій;
  • розробка нових та адаптація існуючих навчальних матеріалів для українського освітнього простору;
  • створення веб-ресурсів присвячених підтримці використання GeoGebra в навчальних закладах України;
  • проведення досліджень, залучення вчителів та викладачів до наукової роботи;
  • створення спільноти сертифікованих користувачів та тренерів Geogebra у Чернігівській області та в Україні;
  • залучення вчителів та учнів до роботи центру.
Comments