Startside

Elæringsmodul: Statistik i GeoGebra

Dette E-læringsmodul er udarbejdet af Erik Vangsted i samarbejde med Rikke Teglskov og Simon Hempel-Jørgensen.

Ved gennemførelse af dette e-læringsmodul skal du blive i stand til at arbejde med 

  • et observationssæt med en variabel, der ikke grupperes.
  • et observationssæt med en variabel, der grupperes. 
  • sammenligning af to observationssæt med en variabel, der grupperes. 
  • et observationssæt med to variable hvor sammenhængen analyseres. 
  • indsætte deskriptorerne i selv regnearket.
It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 

Matematikmål i grundskolen.
I Fælles Mål er statistik og sandsynlighed anført som et af de 3 matematiske emner.
I det følgende er anført de mål, som er oplagte, når der arbejdes med statistik i GeoGebra.

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at 

(1.- 3. klasse)
· indsamle, ordne og behandle data
· erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel.  

(4.- 6. klasse) 
· indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer
· se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel

(7.- 9. klasse) 
· anvende statistiske begreber til beskrivelse, analyse og fortolkning af data
· tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser
· erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.