Introduktion

Du skal læreOrd, du skal kende
  1. at undersøge flytninger i mønstre
  2. at forklare systemet i mønstre
  3. at undersøge mønstre med spejling.
  4. at finde symmetriakser i mønstre med spejling.
  • mønster
  • symmetri
  • spejle
  • skubbe
  • dreje


Hvad er et mønster i matematik?