Introduktion

Du skal lære Ord, du skal kende Værktøjer, du skal kende i GeoGebra
 1. hvad funktionsmaskiner og funktioner er.
 2. at lave dine egne funktionsmaskiner.
 3. at undersøge funktionsmaskiner.
 4. at tabeller kan vises som grafer.
 5. at undersøge hvilken sammenhæng, der er mellem funktionsmaskiner og punkter i et koordinatsystem.
 6. om sammenhænge fra hverdagen.
 7. at beskrive sammenhænge ved hjælp af matematik.
 8. at vise forskellige sammenhænge med grafer i koordinatsystemet.
 9. at lineære sammenhænge kan vises med punkter eller som en ret linje.
 10. om lineære funktioners forskrift og deres betydning for, hvordan funktionens graf ser ud. 
 11. om hældning.
 12. at bruge variable i en funktionsforskrift.
 • graf
 • funktion
 • funktionsmaskiner
 • talfølger
 • tabel
 • kolonne
 • koordinatsystem
 • koordinatpar
 • x-værdi og y-værdi
 • punkter
 • ret linje
 • sammenhæng
 • variabel
 • funktionsforskrift
 • Vis regneark
 • Vis inputbjælke i regneark
 • Afsæt punkt.
 • Tegn linje.
 • Flyt tegnefladen.
 • Bruge inputfelt til at tegne punkter eller funktioner.
 • Sætte navn på akser.
 • Tilpasse visningen af akser.
 • Tænde/slukke for gitter i koordinatsystemet.
 • Lav liste af punkter
 • Hældning 
 • Skyder