Introduktion

Du skal læreOrd, du skal kende
  1. at undersøge, hvordan figurer er drejet.
  2. at flytte figurer ved at dreje dem.
  • dreje - drejning
  • rotere - rotation
  • punkt
  • grader
  • mod uret
  • med uret
  • vinkel