O firmie

Geodeta Agnieszka Bobek - usługi geodezyjne i kartograficzne

Geodezja jest nauką będącą na usługach inżynierii, budownictwa i gospodarki nieruchomościami. Nasza firma chciałaby Państwu zaproponować takie usługi jak: podziały i rozgraniczenia nieruchomości, pomiary sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do wszelkich inwestycji, jak również wyznaczanie w terenie obiektów budowlanych i uzbrojenia terenu oraz ich późniejszą inwentaryzację na terenie: Suchej Beskidzkiej, Myślenic, Sułkowic, Baczyna, Budzowa, Harbutowic i Wadowic. Ze względu na różnorodność prac i dokumentacji geodezyjnej, często Państwo nie wiecie, do której instytucji się udać i jakiej dokumentacji potrzebujecie, dlatego nasza firma daje Państwu możliwość otrzymania nieodpłatnie informacji z tego zakresu. Informacje te możecie Państwo uzyskać drogą mailową, jak również dzwoniąc pod nr 668 777 999. lub odwiedzając nową stronę www geodeta.baczyn.pl

Obszar działalności Geodety