Home‎ > ‎

Aanbod - diensten


Tijdelijke of permanente ondersteuning op administratief, boekhoudkundig of financieel vlak :
  • administratie :
    algemeen van offertes tot facturen / briefwisseling / klassement / loonadministratie / ...

  • boekhouding :
    inboeken van aankoop, verkoop, financieel / BTW-aangiftes / voorbereiding afsluiting voor opmaak resultatenrekening & balans (i.s.m. extern accountant) / ...

  • financieel :
    betaallijsten & betalingen / financiële planning / opstellen & opvolgen budget / ...

Een doorlichting van uw administratieve flow of organisatie door een extern persoon, doet u vooral eens stilstaan bij de vergroeide gewoontes in functie van nieuwe mogelijkheden of visies.

Vaak kan een kleine wijziging of het ontwerpen van een applicatie in Microsoft-omgeving (Excel of Access) al veel vereenvoudiging of inzicht brengen.  Het aanschaffen van een software-pakket is niet altijd de beste oplossing.

Vanuit een uitvoerende taak in uw bedrijf kan ik eveneens meedenken met de bedrijfsleiding : een andere kijk of een luisterend oor voor strategische beslissingen of investeringen , lessen trekken uit de resultaten, beslissingen vertalen naar actiepunten binnen de organisatie, ...