Home

"...Những con người Việt Nam không ở trên mãnh đất mẹ, nhưng tất cả luôn hướng về Tổ quốc thân yêu....

Những con người Việt Nam xa quê sẽ cùng nhau làm nên thời khắc lịch sử.

Hãy cùng chia sẻ cho bạn bè quốc tế để họ biết rằng Việt Nam là dân tộc yêu Hòa bình...."

(trích từ Video 48forvietnam trên YouTube)
==================================================================================================================================


Comments