KASETSART UNIVERSITY

G E N E T I C S

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

YOUTH CAMP #13THถ้าน้องเป็นคนชอบพิสูจน์ความจริง ชอบแก้ปัญหาด้วยเหตุและผล 

พร้อมกับได้เรียนรู้วิธีการทางพันธุศาสตร์ 

ถ้าคิดว่าแน่ If you dare เชิญเข้ามาร่วมไขปริศนา

กับ Genetics Youth Camp 13th ตอน CSI: Kasetsart ได้เลย!!

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 

ณ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


***Update***


***นัดหมายสำหรับน้องที่มาพักก่อน 1 คืน******กำหนดการ Genetics Youth Camp #13***
***รบกวนน้องๆ ช่วยกรอกชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ

พร้อมลำดับที่ในแบบฟอร์มด้านล่าง******รายชื่อน้องที่แจ้งโอนเงินทั้งหมด***

หากน้องๆยังมีคำถามเกี่ยวกับค่ายอยู่

วิธีสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศผลการคัดเลือกน้องผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่าย


วิธีการชำระเงิน


ประกาศผลการคัดเลือกสำรองน้องผู้มีสิทธิเข้าร่วมค่าย


...LIKE US...