2b. Svět slov

VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA
 • Opět pokračuje rozvoj fonematického sluchu v souvislosti s probíranými písmeny - jmenujeme slova, která danou hláskou začínají, určujeme pozici hlásky (na začátku, uvnitř, na konci slova např. formou hry Hláska nás probudí) a hláskujeme slova znázorněná na obrázku.
 • Čteme slova z probraných písmen.
NÁMĚTY DO VÝUKY:
   

 • nadále pokračuje rozvoj fonematického sluchu - určování počáteční hlásky, pozice hlásky ve slovech, sklad a rozklad slov
 • skládání slov z písmen (kartičky, PET víčka s písmeny ...)
 • obrázkové skládačky 
 • vějíře 
 • obrázkové hádanky
 • vyťukávání slov na papírové klávesnici
 • přiřazování slov k obrázkům
 • tvoření rýmů ke slovům
 • domina se slovy
 • hry se slovy - slova stejného, opačného významu
 • opis a diktáty slov
 • běhací diktát se slovy
 • hledání vetřelce (které slovo na řádek nepatří)


POMŮCKY K ZAKOUPENÍ:
MATERIÁLY KE STAŽENÍ:
      1. Čtenářské tabulky (Veselá chaloupka)
 2. Klávesnice na vyťukávání slov (Veselá chaloupka)
 3. Slovo a obrázek - prezentace (Dumy)
 4. Prezentace - tvorba slov k obrázku (rvp)
 5. Přiřazování slova k obrázkům (Dětské stránky)
 6. Vyber slovo k obrázku (Na rovině)
 7. Výběr slova k obrázku 2 (Na rovině)
 8. Psaní a čtení slov (Na rovině)
 9. Skládáme slova (Dětské stránky)
 10. Pořadí písmen ve slově
 11. Slova ze 3 písmen a vějíře
 12. Záměna písmen ve slovech (Dětské stránky)
 13. Prezentace - doplň písmena ve slově (rvp)
 14. prezentace - skládání slov z písmen (rvp)
 15. Hrátky s písmeny (Dětské stránky)
 16. Hádej slova - doplňování písmen do slov, spojování obrázku a slova
 17. Hra se slovy - Dávám pozor na písmenka (RVP)
 18. Obrázkové křížovky
 19. Jednoduchá křížovka (Dětské stránky)
 20. Zapíšeš slova psaná pozpátku? (Dětské stránky)
 21. Auto - tvoření rýmů ke slovům
 22. Domino a pexeso
 23. Čtení jednoduchých slov - domino
 24. Domino - čtení slov (Dumy)
 25. Domino
 26. Čtení slov - harmonika
 27. Obrázkové skládačky slov
 28. Dejte slova dohromady - ovoce (Dětské stránky)
 29. Učíme se číst - hry s kostkou
 30. Slož slovo - přeházená písmena, přiřazování obrázku ke slovu
 31. Jména dětí - čertíci - slož z písmen (Dětské stránky)
 32. Která zvířátka spolkl had - hledej slova (Dětské stránky)
 33. Které slovo do řady nepatři
 34. PL  - ve slovních hadech najdi názvy částí těle, zeleniny a zvířat (pdf)
 35. Obrázkové hádanky - děti přiřadí k obrázku počáteční písmeno, takto jim vznikne nové slovo
 36. Obrázkové křížovky (rvp)
 37. Křížovky - zima, Vánoce (Pro Štípu)
 38. Hledej slova - podzim, Halloween (Pro Štípu)
 39. Hledej slova - Vánoce (Pro Štípu)
 40. Osmisměrka plná hraček (Dětské stránky)
 41. Pexeso - rýmy 
 42. Loto - k obrázku zvířete přiřaď jeho název
 43. Vějíře - pořadí písmen ve slově
 44. Vějíře - slovní skládačky (rvp)
 45. Další sada vějířků
 46. Třísložkové karty - skládání slov
 47. Slovní fotbal se slovy (rvp)

Comments