2a. Svět písmen

VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA
 • Probíhá vyvození velkých tiskacích písmen. Pořadí vyvozovaných písmen se v učebnicích  různí.  Některá nakladatelství vyvozují nejprve jen samohlásky, poté postupně přidávají souhlásky. 
 • Můžete využít postupů jako u a-s metody, např. vyvození dramatizací, pohádkou, zapojením smyslů (zrak, sluch, hmat ...), spojení písmene a grafomotorického prvku...
 • S probranými písmeny zkoušíte říkat slova, která danou hláskou začínají, poté určovat pozici hlásky ve slovech (na začátku, uvnitř, na konci)  a nakonec slova hláskovat (např. vyhláskuj slovo na  obrázku). To znamená, že nadále probíhá rozvoj fonematického sluchu.  TIP: Zásobník aktivit pro hláskování je na CD zde.
 •  Čtete slova z probraných písmen. Děti nejdříve přečtou celé slovo po hláskách (analýza) a poté vysloví celé slovo nahlas (syntéza).
 • Různá nakladatelství se liší v tom, jak dlouho by tato etapa měla trvat. Nicméně osvědčilo se mi nic neuspěchat, tedy vyvozovat písmena minimálně do  konce listopadu (prosinec nechat na souhláskové skupiny). 

NÁMĚTY DO VÝUKY:

 • vyvozování písmen pohádkou
 • hry na zapamatování tvarů písmen
 • zapojení hmatu (lovení písmen pěnových, psaní do mouky, modelování, vytrhávání písmen z novin ...), 
 • zapojení zraku (hledání písmen ve třídě, vyhledávání odlišných tvarů písmen, vybarvování, obtahování ... ), 
 • zapojení sluchu (např. hra hláska nás probudí) ...
 • čtení a zápis velkých tiskacích písmen
 • přiřazování počátečního písmene k obrázkům
 • nadále probíhá rozvoj fonematického sluchu - určování náslovné hlásky, pozice hlásky ve slově (na začátku, uvnitř, na konci slova) a hláskování slov
 • vystřihování písmen z novin
 • skládání písmen z PET víček, z kostek ...
 • skládání písmen ze 2 nebo 4 částíPOMŮCKY K ZAKOUPENÍ:

MATERIÁLY KE STAŽENÍ:


 1. Přiřazování počátečního písmene k obrázkům (Dětské stránky)
 2. Spojovačka - začáteční písmena (Dětské stránky)
 3. Abeceda - přiřazování obrázku k písmenu (Pro Štípu)
 4. Trénujeme pozornost - hledej stejná písmena (Dětské stránky)
 5. Čím ta slova začínají? (Dětské stránky)
 6. Obrázek a počáteční písmeno (Na rovině)
 7. Vyber k obrázku první písmeno ve slově (Pro Štípu)
 8. Přiřazování - obrázek a počáteční písmeno (Na rovině)
 9. Počáteční písmeno ve slově - přiřazování (Na rovině)
 10. Malujeme abecedu - omalovánky k písmenům (Dětské stránky)
 11. Psaní písmen - k zalaminování a psaní fixem nebo jako pracovní list (Rvp)
 12. Písmena jako závodní dráha pro auta (Playdoughtoplato)
 13. Karty s písmeny - provlékání tkaničky (Playdoughtoplato)
 14. Předlohy písmen k modelování, obtahování, vybarvování, lepení papírové mozaiky ... (Kiboomukidssongs)
 15. Obrysy písmen (Na rovině)
 16. Omalovánky - ukrytá písmena (Omalovánky)
 17. Omalovánky - ukrytá písmena (naše dětičky)
 18. Omalovánky - ukrytá písmena 2 (Eeading-with-kids)
 19. Předlohy k psaní písmen různých velikostí (Themeasuredmom)
 20. Pracovní listy k vyvození některých písmen (Dumy)
 21. Čím slova začínají (dětské stránky)
 22. Námět na výrobu knihy s písmeny (krokotak)


Comments