หน้าแรก

ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 /2559

ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่1/ 2558  ข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่2/2558ข่าวงานการเงิน 

ระเบียบแนบเบิก

สำหรับนักศึกษา ปี 2552 2551 .....

-ระเบียบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปวช และปริญญาตรี 2551สำหรับนักศึกษา ปี 2553 2554 2555 2556  2557

-ระเบียบสำหรับนักศึกษาปี 2553 และ 2554 2555 2556 2557

หรือ คลิกที่นี่ 


สำหรับนักศึกษา 2558 

คลิก ระเบียบ  1  ระเบียบ 2  ใหม่  ข่าวดี สำหรับนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี

การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  นักศึกษาสามารถยื่นใบจองวิชาเรียนแล้วรอรับใบเสร็จรับเงินได้เลย

ขั้นตอน

1.ยื่นใบจองวิชาเรียน แนบบัตรนักศึกษา ที่งานการเงิน

2.รอรับใบเสร็จรับเงิน ภายใน 5 นาที


แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการกองงานวิทยาเขตปราจีนบุรี 

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการข่าวสารของกองงาน วิทยาเขตปราจีนบุรี

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของหอพักนักศึกษา มจพ.ปราจีนบุรี