על האסיפה הכללית
האסיפה הכללית הינה מקור ההסמכה להחלטות מהותיות של ביה"ס, כגון: אישור תקציב בית הספר השנתי, הצגת מסקנות הרשות המבקרת וכן גם נושאים עקרוניים אשר קשורים בפעילות בית הספר, בהתאם לצרכי הקהילה. באסיפה הכללית חברים קהילת ביה"ס: אנשי צוות, תלמידים מכיתה א' ומעלה והורים.

תאריכים לאסיפות