Verantwoording voor "Nakomelingen van Hartman Hansen (Oostelijk Groningen)"

Waarom ben ik begonnen met het in kaart brengen van de afstammelingen van Hartman Hansen? Bij het samenstellen van de kwartierstaat van mijn grootvader Derk Hartman kwam ik "Hartmannen" tegen, die ik totaal niet kon plaatsen en die soms dezelfde voornamen hadden. Dat intrigeert en daarom besloot ik een poging te doen een genealogie Hartman te maken.
 
Van de websites AlleGroningers, Historische Kranten (nu Delpher), Van Papier Naar Digitaal en - in mindere mate Genlias (nu WieWasWie) - heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Vaak kan/kon via een link een scan van het oorspronkelijke document in "Alle Groningers" of "Van Papier Naar Digitaal" bekeken worden. Helaas werken de linkjes naar "Alle Groningers" niet meer, ik heb deze verwijderd en misschien ga ik ze op een later tijdstip weer toevoegen. De linkjes naar de Historische Kranten van de Koninklijke Bibliotheek ga ik nog opnemen.
 
Actuele gegevens heb ik vooral van de websites Graftombe, Online-Begraafplaatsen, Begraafplaatsenonline, De Krant van Toen, Mensenlinq en Online-Familieberichten gehaald. Ook deze linkjes ga ik nog opnemen.
 
Informatie over bezittingen heb ik o.a. gevonden op HISGIS.
 
Het resultaat is nog lang niet volledig en ongetwijfeld niet foutloos. Aanvullingen en verbeteringen via de mail zijn meer dan welkom.
 
Ik ben veel respect en dankbaarheid verschuldigd jegens alle instellingen en hun - vaak onbezoldigde - medewerkers. Zonder hun streven genealogische informatie zo snel mogelijk digitaal beschikbaar te stellen had ik deze genealogie niet kunnen samenstellen. 
 
In de inleiding begin ik met een uitleg over de achternaam Hartman en probeer ik vervolgens iets te vertellen over de omstandigheden waaronder de Hartmannen geleefd hebben. Eerst tijdens de verschillende eeuwen en vervolgens aan de hand van thema's als woon- en verblijfplaatsen, levensonderhoud, levensverwachting en geletterdheid.
 
Wie ben ik? Mijn naam is Letty Hartman, bibliothecaris, kleindochter van een Derk Hartman - deze om precies te zijn - en één van de nakomelingen van Hartman Hansen (Oostelijk Groningen)
Comments