Parenteel Willem Dierts Ramp (Woerden)

1 Willem Dierts Ramp, zoon van Diert Ramp. Willem is overleden. Willem trouwde met Geertje Pieters. Geertje is overleden.

Kinderen van Willem en Geertje:
1 Roelof Willems Ramp. Volgt 1.1.
2 Pieter Willem Dierten Ramp. Volgt 1.2.
3 Claes Willem Dierts Ramp. Volgt 1.3.
4 Meijnsgen Willems Ramp [1.4]. Meijnsgen is overleden.
5 Arien Willems Ramp [1.5]. Arien is overleden.
Getuige bij:
27-01-1666     doop Roelof Gerrits Ramp (geb. 1666) [zie 1.1.5.2]    [oudoom vaderszijde]
1.1 Roelof Willems Ramp, zoon van Willem Dierts Ramp (zie 1) en Geertje Pieters. Roelof is overleden vóór 25-08-1639.
Toelichting:
Ramp, Diert Roelofsz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Pieter Roelofsz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Gerrit Roelensz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer

40. 1 morgen land in Waarder, boven (1423: Hugo Gerard Rampenz.; 1545: Willem Arnoutsz.
1611: Marietje Geerlofsdr., weduwe Gijsbert Jacobsz.; 1639: Pieter Willem
Jan Rudolfsz.), beneden: die van Kortwaarder met een waterkering (1517: wetering;
1626: de Dubbele Wierikke).
..-.-14(17): Pieter Machteldenz. zoals gehouden van Willem van Polanen, 283 p. 135.
20-2-1423: Gerard Hugo Gerard Rampenz., 283 p. 135, 284 p. 115.
14-1-1449: Gerard Ramp Hugo Gerard Rampenz., 285 fol. 48.
16-1-1460: Gerard Ramp Hugenz., 285 fol. 48.
1-6-1470: Gerard Ramp, 286 fol. 80.
22-4-1479: Hugo Ramp Gerardsz., 286 fol. 24.
8-3-1483: Jacob Ramp bij dode van Hugo, zijn vader; 286 fol. 24.
15-7-1494: Jacob Ramp bij overdracht door Jacob Ramp Hugenz., zijn neef, 286 fol. 61.
5-3-1504: Jacob Leeuwe, schout van Gouda, bij overdracht door Jacob Ramp Jacob Hugo Gerard
Rampenz., 286 fol. 61.
14-4-1517: Rudolf Jansz. bij overdracht door Gerard Gerardsz., 288 fol. 112.
28-9-1522: Rudolf Jansz., 288 fol. 112.
21-10-1529: Rudolf Jansz., 288 fol. 112.
6-11-1540: Rudolf Jansz., 288 fol. 112.
2-11-1545: Jan Rudolfsz. bij dode van Rudolf Jansz., zijn vader, waarna overdracht aan Cornelis
Rudolfsz., zijn broer, 288 fol. 112.
17-5-1584: Willem Diertsz. bij overdracht door Cornelis Rudolfsz., 290 fol. 201.
3-8-1600: Willem Diertsz., 290 fol. 201.
14-3-1611: Willem Diertsz. te Bodegraven mag beschikken, 290 fol. 201.
7-6-1626: Rudolf Willemsz. bij dode van Willem Diertsz., zijn vader, 290 fol. 201v.
18-11-1628: Rudolf Willemsz., 290 fol. 201v.
25-8-1639: Pieter Ramp, zoon van Willem Diertsz., bij dode van Rudolf Willemsz., zijn broer, na kaveling met wijlen Geertje Pietersdr., zijn moeder, 291 fol. 416.
17-12-1647: Pieter Willemsz., 291 fol. 416. 1975
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:
1 Jan Roelofs Ramp. Volgt 1.1.1.
2 Willem Roelofs Ramp. Volgt 1.1.2.
3 Diert Roeloffs Ramp. Volgt 1.1.3.
4 Joostgen Roeloffs Ramp. Volgt 1.1.4.
5 Gerrit Roelen Ramp. Volgt 1.1.5.
6 Elisabeth Roelen Ramp. Volgt 1.1.6.
1.1.1 Jan Roelofs Ramp, zoon van Roelof Willems Ramp (zie 1.1). Jan is overleden.
Toelichting:
Archief weeskamer Bodegraven
Brontitel Bodegraven, weeskamer
Inventarisnummer 2
Periode 1633
Folio 19
Naam Ramp, Jan Roelofsz
Datum 21-01-1633

Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 1
Periode 1668
Folio 1
Opmerkingen De andere verkopers zijn Roeloff Jansz Ramp, Dirck Cornelisz Euverendam, Cornelis Cornelisz van der Tocht, gehuwd met Aafje Jans Ramp, en Alida Jans Ramp
Dag 28
Maand 5
Lokatie Nieuwerbrug
Object huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever Cornelis Jansz Ramp c.s.
Acceptant hypotheeknemer Claes Reijersz van Wijck, timmerman te Nieuwerbrug
Belending A dijk of herenweg (w)
Jan trouwde met Haesgen Willems van der Neut. Zij is een dochter van Willem van der Neut. Haesgen is overleden.
Toelichting:
protocollen Aarlanderveen 1637-1640
inventarisnummer 3
bladzijde 75v
datum 28-04-1639
inhoud Jacob Willemsz van der Neut, voor zichzelf, Jan Roeloffsz Ramp, getrouwd met Haesgen Willemsdr, Cornelis Claesz Ramp, als oom en voogd van het weeskind van Gerrit Claesz Ramp, geboren uit Aeltgen Willemsdr, verkopen aan Jan Harmansz Verbrugge een huis en erf in het Zuideinde van Aarlanderveen, groot 200 roeden, strekkende van de Aarlanderveensedijk tot het land van Jonge Cornelis Crijger, belend ten zuiden Crijger voornoemd en ten noorden Claes IJsbrantsz. Koopsom 900 gulden, schuldbrief geroijeerd 14-11-1652.
plaatsnaam Aarlanderveen
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 290
Kinderen van Jan en Haesgen:
1 Cornelis Jans Ramp (alias den Besten). Volgt 1.1.1.1.
2 Gooltje Jans Ramp [1.1.1.2]. Gooltje is overleden.
3 Roelof Jans Ramp. Volgt 1.1.1.3.
4 Aaltje Jans Ramp [1.1.1.4]. Aaltje is overleden.
Getuige bij:
10-06-1663     doop Jan Cornelis van der Togt (geb. 1663) [zie 1.1.1.6.1]    [tante moederszijde]
10-06-1665     doop Jan Roelofs Ramp (geb. 1665) [zie 1.1.1.3.4]    [tante vaderszijde]
5 Willem Jan Roelofs Ramp [1.1.1.5]. Willem is overleden.
Toelichting:
Archief weeskamer Bodegraven
Brontitel Bodegraven, weeskamer
Inventarisnummer 2
Periode 1620
Folio 278
Naam Ramp, Willem Jan Roeloffsz
Datum 26-04-1620
6 Aegje Jans Ramp. Volgt 1.1.1.6.
1.1.1.1 Cornelis Jans Ramp (alias den Besten), zoon van Jan Roelofs Ramp (zie 1.1.1) en Haesgen Willems van der Neut. Cornelis is overleden.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 1
Periode 1668
Folio 1
Opmerkingen De andere verkopers zijn Roeloff Jansz Ramp, Dirck Cornelisz Euverendam, Cornelis Cornelisz van der Tocht, gehuwd met Aafje Jans Ramp, en Alida Jans Ramp
Dag 28
Maand 5
Lokatie Nieuwerbrug
Object huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever Cornelis Jansz Ramp c.s.
Acceptant hypotheeknemer Claes Reijersz van Wijck, timmerman te Nieuwerbrug
Belending A dijk of herenweg (w)
Belending B Augustijn van Teylingen (o)
Belending C Arie Willems Brabander en Philips Laurusz Pauw (z)
Belending D Jan Pietersz Groot (n)
Koop huursom 1000
Getuige bij:
10-06-1665     doop Jan Roelofs Ramp (geb. 1665) [zie 1.1.1.3.4]    [oom vaderszijde]
Cornelis trouwde met Claesje Pieters den Besten. Claesje is overleden.
Kind van Cornelis en Claesje:
1 Geertje Cornelis Ramp [1.1.1.1.1]. Zij is gedoopt op 29-03-1682 in Waarder. Geertje is overleden.
1.1.1.3 Roelof Jans Ramp, zoon van Jan Roelofs Ramp (zie 1.1.1) en Haesgen Willems van der Neut. Roelof is overleden.
Toelichting:
Roelof Jansz Ramp verkoopt aan "den man halften heer" Johan de Haen
bron protocollen Zwammerdam 1670-1677
inventarisnummer 23
bladzijde 100v
datum 22-03-1675
inhoud Roelof Jansz Ramp verkoopt aan "den man halften heer" Johan de Haen, vice-admiraal van Holland etc, 5 morgen 2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Es tot de Wellewetering, belend ten zuiden de weduwe of erfgenamen van Gijsbert Fredericxsz Honselaer en ten noorden Willem van der Neut. Verkoop bij willig decreet. Koopsom 1250 gulden.
plaatsnaam Zwammerdam
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 2
Aktenummer 303
Periode 1685
Folio 202
Opmerkingen Betreft een executoriale verkoop om een schuld van de erven Ramp ten laste van de erven van Anna Jans van der Pot te voldoen.
Dag 3
Maand 7
Lokatie Noordzijderpolder
Object 9 m land
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Roeloff Jansen Ramp en Jannitje Jansen Butterboer
Acceptant hypotheeknemer Marrichgien, Trijntien en Pieter Jacobsz Ramp
Belending A Noordzijderkade (n)
Belending B de Rijn (z)
Roelof:
(1) trouwde op 01-03-1656 in Bodegraven met Jannetje Jans Butterboer. Jannetje is overleden vóór 02-07-1664.
(2) trouwde op 02-07-1664 in Bodegraven met Hilgjen Claas Cock. Hilgjen is overleden. Zij is weduwe van Pieter Willems van der Hout (ovl. vóór 1664).
Kinderen van Roelof en Jannetje:
1 Gerrichje Roelofs Ramp [1.1.1.3.1]. Zij is gedoopt op 11-02-1657 in Bodegraven. Gerrichje is overleden vóór 03-11-1658, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Jannigjen Roelofs Ramp [1.1.1.3.2]. Zij is gedoopt op 11-02-1657 in Bodegraven. Jannigjen is overleden.
3 Gerrigje Roelofs Ramp [1.1.1.3.3]. Zij is gedoopt op 03-11-1658 in Bodegraven. Gerrigje is overleden.
Kinderen van Roelof en Hilgjen:
4 Jan Roelofs Ramp [1.1.1.3.4]. Hij is gedoopt op 10-06-1665 in Bodegraven. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Jans Ramp [zie 1.1.1.4] [tante vaderszijde] en Cornelis Jans Ramp (alias den Besten) [zie 1.1.1.1] [oom vaderszijde]. Jan is overleden.
5 Pieter Roelofs Ramp [1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-03-1667 in Bodegraven. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Claas Cock. Pieter is overleden.
1.1.1.6 Aegje Jans Ramp, dochter van Jan Roelofs Ramp (zie 1.1.1) en Haesgen Willems van der Neut. Aegje is overleden. Aegje trouwde met Cornelis Cornelis van der Togt. Cornelis is overleden.
Getuige bij:
05-01-1667     doop Claes Cornelis Ramp (geb. 1667)
09-03-1668     doop Maria Cornelis Ramp (geb. 1668)
Kind van Aegje en Cornelis:
1 Jan Cornelis van der Togt [1.1.1.6.1]. Hij is gedoopt op 10-06-1663 in Bodegraven. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Aaltje Jans Ramp [zie 1.1.1.4] [tante moederszijde] en Cornelis Claes van der Togt. Jan is overleden.
1.1.2 Willem Roelofs Ramp, zoon van Roelof Willems Ramp (zie 1.1). Willem is overleden. Willem trouwde met Marrighje Dircks. Marrighje is overleden.
Kinderen van Willem en Marrighje:
1 Cornelis Willems Ramp. Volgt 1.1.2.1.
2 Emmighje Willems Ramp [1.1.2.2]. Zij is gedoopt op 01-10-1680 in Woerden. Bij de doop van Emmighje was de volgende getuige aanwezig: Willem (met sijn suster) Jans. Emmighje is overleden.
1.1.2.1 Cornelis Willems Ramp, zoon van Willem Roelofs Ramp (zie 1.1.2) en Marrighje Dircks. Cornelis is overleden vóór 1676.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 259
Periode 1676
Folio 275
Opmerkingen De erven zijn de kinderen van Jacob Jansz Blanckensteijn en Wouwchien Cornelis Ramp, Cornelis Cornelisz Ramp en Dirck Cornelisz Ramp. Als gemachtigde treedt ds. Douwe Cornelisz van Leeuwen te Boskoop op.
Dag 5
Maand 6
Lokatie Weijland en Meijepolder
Object afgebrande boerderij met 15 m 3 hond land
Type index transport
Transportant hypotheekgever de erfgenamen van Cornelis Willemsz Ramp
Acceptant hypotheeknemer Leendert Pietersz Ramp
Belending A Claes Gerritsz Verhaer (n)
Kinderen van Cornelis uit onbekende relatie:
1 Wouwchien Cornelis Ramp. Volgt 1.1.2.1.1.
2 Cornelis Cornelis Ramp. Volgt 1.1.2.1.2.
3 Dirck Cornelis Ramp [1.1.2.1.3]. Dirck is overleden.
4 Thijs Cornelis Ramp. Volgt 1.1.2.1.4.
1.1.2.1.1 Wouwchien Cornelis Ramp, dochter van Cornelis Willems Ramp (zie 1.1.2.1). Wouwchien is overleden. Wouwchien trouwde met Jacob Jansz Blanckensteijn.
1.1.2.1.2 Cornelis Cornelis Ramp, zoon van Cornelis Willems Ramp (zie 1.1.2.1). Cornelis is overleden vóór 1691.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 156
Periode 1691
Folio 69v
Opmerkingen De erven zijn Claas Cornelisz Ramp, Cornelis Cornelisz Ramp, Annitje Cornelis Ramp, gehuwd met Jacob Jansz van Leeuwen, en Maria Cornelis Ramp, gehuwd met Floris Heijndricxz Looij.
Dag 17
Maand 5
Lokatie Bodegraven, dorp
Object huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Cornelis Ramp
Acceptant hypotheeknemer Marrigje Pieters van Swieten, weduwe van Jan Cornelisz Verhoeff
Belending A de straat (n)
Cornelis trouwde met Marijtje Cornelis Ramp. Marijtje is overleden vóór 1674.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 108a
Periode 1674
Folio 82
Opmerkingen Vertichting of uitkoop. Gecombineerd met 108b.
Dag 1
Maand 5
Lokatie Bodegraven, dorp
Object erf, waarop een verbrand huis heeft gestaan
Type index hypotheek
Transportant hypotheekgever Cornelis Cornelisz Ramp, weduwnaar van Marijtje Cornelis Ramp
Acceptant hypotheeknemer zijn kinderen Annitje, Cornelis, Marrijtje en Claes Ramp
Belending A de straat (n)
Belending B de Rijn (z)
Belending C weduwe van Daem Floren van Outshoorn (o)
Belending D weduwe van Claes Claesz Plemper (w)
Kinderen van Cornelis en Marijtje:
1 Cornelis Cornelis Ramp [1.1.2.1.2.1]. Cornelis is overleden.
2 Marijtje Cornelis Ramp. Volgt 1.1.2.1.2.2.
3 Claas Cornelis Ramp [1.1.2.1.2.3]. Claas is overleden.
4 Annigje Cornelis Ramp [1.1.2.1.2.4]. Zij is gedoopt op 28-06-1648 in Bodegraven. Annigje is overleden vóór 20-11-1650, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Annnitje Cornelis Ramp. Volgt 1.1.2.1.2.5.
6 Claes Cornelis Ramp [1.1.2.1.2.6]. Zij is gedoopt op 14-04-1666 in Bodegraven. Bij de doop van Claes was de volgende getuige aanwezig: Thijs Cornelis Ramp [zie 1.1.2.1.4] [oom vaderszijde]. Claes is overleden.
1.1.2.1.2.2 Marijtje Cornelis Ramp, dochter van Cornelis Cornelis Ramp (zie 1.1.2.1.2) en Marijtje Cornelis Ramp. Marijtje is overleden. Marijtje trouwde met Floris Heijndricx Looij. Floris is overleden.
1.1.2.1.2.5 Annnitje Cornelis Ramp, dochter van Cornelis Cornelis Ramp (zie 1.1.2.1.2) en Marijtje Cornelis Ramp. Zij is gedoopt op 20-11-1650 in Bodegraven. Annnitje is overleden. Annnitje trouwde met Jacob Jans van Leeuwen. Jacob is overleden.
1.1.2.1.4 Thijs Cornelis Ramp, zoon van Cornelis Willems Ramp (zie 1.1.2.1). Thijs is overleden.
Getuige bij:
14-04-1666     doop Claes Cornelis Ramp (geb. 1666) [zie 1.1.2.1.2.6]    [oom vaderszijde]
Thijs trouwde met Neeltje Pieters de Jong Neuteboom. Neeltje is overleden.
Kinderen van Thijs en Neeltje:
1 Claes Thijs Ramp. Volgt 1.1.2.1.4.1.
2 Annigje Thijs Ramp [1.1.2.1.4.2]. Zij is gedoopt op 26-11-1659 in Bodegraven. Annigje is overleden.
3 Petronella Thijs Ramp [1.1.2.1.4.3]. Zij is gedoopt op 04-05-1664 in Bodegraven. Bij de doop van Petronella was de volgende getuige aanwezig: Annigje Pieters de Jong Neuteboom. Petronella is overleden.
4 Annigje Thijs Ramp [1.1.2.1.4.4]. Zij is gedoopt op 15-04-1668 in Bodegraven. Bij de doop van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Marrigje Jans van der Wolf. Annigje is overleden.
1.1.2.1.4.1 Claes Thijs Ramp, zoon van Thijs Cornelis Ramp (zie 1.1.2.1.4) en Neeltje Pieters de Jong Neuteboom. Hij is gedoopt op 14-02-1655 in Bodegraven. Claes is overleden. Claes trouwde met Trijntje Pieters van der Helm. Zij is een dochter van Pieter van der Helm. Trijntje is overleden.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 303
Periode 1697
Folio 153v
Opmerkingen De erven zijn Trijntje Pieters van der Helm, gehuwd met Claes Tijsse Ramp, Pieternella Jans van der Wolff, weduwe Claes Pietersz van der Helm, en Cornelis Pieters van der Helm. Acceptant is als erfgenaam al eigenaar van een kwart
Dag 11
Maand 5
Lokatie Bodegraven, dorp, Tocht
Object 3/4 deel van een huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Pieter Pancken van der Helm
Acceptant hypotheeknemer Willem Pieters van der Helm
Belending A de Rijn (n)
1.1.3 Diert Roeloffs Ramp, zoon van Roelof Willems Ramp (zie 1.1). Diert is overleden.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 72
Periode 1671
Folio 55v
Opmerkingen Acceptant is de zoon van Jan Claes Willemsz Leenman en Pietertje Willems. Transportanten zijn Jan Jansz Hoogendoorn, gehuwd met Trintje Dierten Ramp, Pieter Pancken Hoogendoorn, gehuwd met Geertje Dierten Ramp, Balte Willemsz Boerefijn, gehuwd met Annetje Dierten Ramp, Cornelis Ariensz van Diemen, gehuwd met Jannetje Dierten Ramp, en Cornelis Dircksz Affteroff, voogd over Marrigje Dierten Ramp.
Dag 2
Maand 5
Lokatie Weijpoort
Object 6 m land
Type akte transport
Transportant hypotheekgever erven Diert Roelen Ramp en Neeltje Claase
Acceptant hypotheeknemer Willem Jansz Leenman, weeskind
Belending A jaagpad (n)
Belending B Langeweidsekade (z)
Belending C Hendrick Jansz Schinckel (o)
Belending D Willem Jansz Leenman (w)
Diert trouwde met Neeltje Claase. Neeltje is overleden vóór 1671.
Kinderen van Diert en Neeltje:
1 Marrigje Dierts Ramp. Volgt 1.1.3.1.
2 Annigje Dierts Ramp. Volgt 1.1.3.2.
3 Trijntje Dierts Ramp. Volgt 1.1.3.3.
4 Geertje Dierts Ramp. Volgt 1.1.3.4.
5 Jannigje Dierts Ramp. Volgt 1.1.3.5.
1.1.3.1 Marrigje Dierts Ramp, dochter van Diert Roeloffs Ramp (zie 1.1.3) en Neeltje Claase. Marrigje is overleden. Marrigje trouwde op 13-12-1671 in Waarder met Pieter Willems Boerefijn, nadat zij op 12-11-1671 in Bodegraven in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is overleden.
Kind van Marrigje en Pieter:
1 Diert Pieters Boerefijn [1.1.3.1.1]. Hij is gedoopt op 14-05-1674 in Waarder. Diert is overleden.
1.1.3.2 Annigje Dierts Ramp, dochter van Diert Roeloffs Ramp (zie 1.1.3) en Neeltje Claase. Annigje is overleden. Annigje trouwde op 16-03-1669 in Waarder met Balte Willems Boerefijn, nadat zij op 02-03-1669 in Bodegraven in ondertrouw zijn gegaan. Balte is overleden.
Kinderen van Annigje en Balte:
1 Diert Baltes Boerefijn [1.1.3.2.1]. Hij is gedoopt op 02-11-1672 in Waarder. Diert is overleden vóór 14-05-1674, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Diert Balte Boerefijn Berestijn [1.1.3.2.2]. Hij is gedoopt op 14-05-1674 in Waarder. Diert is overleden.
1.1.3.3 Trijntje Dierts Ramp, dochter van Diert Roeloffs Ramp (zie 1.1.3) en Neeltje Claase. Zij is gedoopt in Waarder. Trijntje is overleden vóór 07-08-1667 (oorzaak: Gestorven na de verlossing). Trijntje trouwde op 16-12-1663 in Waarder met Jan Jans Hoogendoorn. Jan is overleden. Hij trouwde later op 17-03-1669 in Waarder met Aeltje Gerrits Ruigh.
Kind van Trijntje en Jan:
1 Trijntje Jans Hoogendoorn [1.1.3.3.1]. Zij is gedoopt op 07-08-1667 in Waarder. Trijntje is overleden.
1.1.3.4 Geertje Dierts Ramp, dochter van Diert Roeloffs Ramp (zie 1.1.3) en Neeltje Claase. Geertje is overleden. Geertje trouwde op 31-10-1666 in Bodegraven met Pieter Pancken Hoogendoorn. Pieter is overleden.
Kind van Geertje en Pieter:
1 Marrigje Pieters Hoogendoorn [1.1.3.4.1]. Zij is gedoopt op 02-06-1675 in Waarder. Marrigje is overleden.
1.1.3.5 Jannigje Dierts Ramp, dochter van Diert Roeloffs Ramp (zie 1.1.3) en Neeltje Claase. Zij is gedoopt op 29-01-1651 in Bodegraven. Jannigje is overleden. Jannigje trouwde, 19 jaar oud, op 07-12-1670 in Bodegraven met Cornelis Ariensz van Diemen. Cornelis is overleden.
1.1.4 Joostgen Roeloffs Ramp, dochter van Roelof Willems Ramp (zie 1.1). Joostgen is overleden.
Getuige bij:
12-09-1659     doop Claas Claas van der Neut (geb. 1659) [zie 1.1.4.1.2]    [grootmoeder vaderszijde]
22-05-1665     doop Claas Gijsberts Stehouwer (geb. 1665) [zie 1.1.4.2.1]    [grootmoeder moederszijde]
20-01-1668     doop Trijntje Claas van der Neut (geb. 1668) [zie 1.1.4.1.3]    [grootmoeder vaderszijde]
Joostgen trouwde met Jan Claas van der Neut. Jan is overleden.
Getuige bij:
22-05-1665     doop Claas Gijsberts Stehouwer (geb. 1665) [zie 1.1.4.2.1]    [grootvader moederszijde]
Kinderen van Joostgen en Jan:
1 Claes Jan van der Neut. Volgt 1.1.4.1.
2 Gooltje Jans van der Neut. Volgt 1.1.4.2.
1.1.4.1 Claes Jan van der Neut, zoon van Jan Claas van der Neut en Joostgen Roeloffs Ramp (zie 1.1.4). Claes is overleden. Claes trouwde met Marretje Cornelis. Marretje is overleden.
Kinderen van Claes en Marretje:
1 Joostgen Claas van der Neut [1.1.4.1.1]. Zij is gedoopt op 13-09-1658 in Woerden. Bij de doop van Joostgen waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Cornelis, Hendrickjen Cornelis en Marritjen Cornelis. Joostgen is overleden.
2 Claas Claas van der Neut [1.1.4.1.2]. Hij is gedoopt op 12-09-1659 in Woerden. Bij de doop van Claas was de volgende getuige aanwezig: Joostgen Roeloffs Ramp [zie 1.1.4] [grootmoeder vaderszijde]. Claas is overleden.
3 Trijntje Claas van der Neut [1.1.4.1.3]. Zij is gedoopt op 20-01-1668 in Woerden. Bij de doop van Trijntje waren de volgende getuigen aanwezig: Marretje Paalen en Joostgen Roeloffs Ramp [zie 1.1.4] [grootmoeder vaderszijde]. Trijntje is overleden.
1.1.4.2 Gooltje Jans van der Neut, dochter van Jan Claas van der Neut en Joostgen Roeloffs Ramp (zie 1.1.4). Gooltje is overleden. Gooltje trouwde met Gijsbert Gerrits Stehouwer. Gijsbert is overleden.
Kind van Gooltje en Gijsbert:
1 Claas Gijsberts Stehouwer [1.1.4.2.1]. Hij is gedoopt op 22-05-1665 in Woerden. Bij de doop van Claas waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Claas van der Neut [zie 1.1.4] [grootvader moederszijde], Pieter Claas van der Neut en Joostgen Roeloffs Ramp [zie 1.1.4] [grootmoeder moederszijde]. Claas is overleden.
1.1.5 Gerrit Roelen Ramp, zoon van Roelof Willems Ramp (zie 1.1). Gerrit is overleden.
Toelichting:
Ramp, Diert Roelofsz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Pieter Roelofsz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Gerrit Roelensz 01-03-1663 Bodegraven, weeskamer
Getuige bij:
24-02-1669     doop Roelof Gerrits Ramp (geb. 1669) [zie 1.1.5.3]    [vader]
Gerrit trouwde op 26-12-1657 in Waarder met Heijltje Dierten Ramp. Heijltje is overleden.
Kinderen van Gerrit en Heijltje:
1 Neeltje Gerrits Ramp [1.1.5.1]. Zij is gedoopt op 27-05-1663 in Waarder. Neeltje is overleden.
2 Roelof Gerrits Ramp [1.1.5.2]. Hij is gedoopt op 27-01-1666 in Waarder. Bij de doop van Roelof waren de volgende getuigen aanwezig: Arien Willems Ramp [zie 1.5] [oudoom vaderszijde] en Elisabeth Roelen Ramp [zie 1.1.6] [tante vaderszijde]. Roelof is overleden.
3 Roelof Gerrits Ramp [1.1.5.3]. Hij is gedoopt op 24-02-1669 in Waarder. Bij de doop van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Roelen Ramp [zie 1.1.5] [vader]. Roelof is overleden.
1.1.6 Elisabeth Roelen Ramp, dochter van Roelof Willems Ramp (zie 1.1).
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 111
Periode 1689
Folio 51v
Opmerkingen Als gemachtigde van de verkoopster treedt Gerrit Roelen Ramp op.
Dag 17
Maand 9
Lokatie Nieuwerbrug, Brugsteeg
Object erf met verwoest huis
Type akte transport
Transportant hypotheekgever Elisabeth Roelen Ramp, weduwe Elbert Jansz Bieman, te Vianen
Acceptant hypotheeknemer Jan Pietersz Swart
Belending A Aeltje Gijsbertsz Ramp (n)
Belending B weduwe Aert den Besten (z)
Belending C de wijk of de straat (o)
Belending D de wijk of de straat (w)
Koop huursom 50
Getuige bij:
27-01-1666     doop Roelof Gerrits Ramp (geb. 1666) [zie 1.1.5.2]    [tante vaderszijde]
Elisabeth ging in ondertrouw op 26-04-1666 in Bodegraven met Elbert Jans Beijemans. Elbert is overleden vóór 1689.
Kinderen van Elisabeth en Elbert:
1 Anna Elberts Beijemans [1.1.6.1]. Anna is overleden.
2 Jan Elberts Beijemans [1.1.6.2]. Hij is gedoopt op 13-03-1667 in Bodegraven. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Theunis Jans van ’t Hoff. Jan is overleden.
3 Roelof Elberts Beijemans [1.1.6.3]. Hij is gedoopt op 27-01-1669 in Bodegraven. Bij de doop van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Annigje Pieters. Roelof is overleden.
1.2 Pieter Willem Dierten Ramp, zoon van Willem Dierts Ramp (zie 1) en Geertje Pieters. Pieter is overleden.
Toelichting:
Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Type index: Notariële akten Woerden, 1652
Inventarisnummer: 8533
Aktenummer: 85

Naam: Ramp, Pieter Willem Dierten
Woonplaats: Woerden
Datum: 29-01-1652
Hoedanigheid: verkoper
Kinderen van Pieter uit onbekende relatie:
1 Gijsbert Pieters Ramp. Volgt 1.2.1.
2 Leendert Pieters Ramp. Volgt 1.2.2.
3 Meijnsje Pieters Ramp. Volgt 1.2.3.
4 Jacob Pieter Willem Dierten Ramp. Volgt 1.2.4.
1.2.1 Gijsbert Pieters Ramp, zoon van Pieter Willem Dierten Ramp (zie 1.2). Gijsbert is overleden vóór 1669.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 1
Aktenummer 028b
Periode 1669
Folio 20
Opmerkingen De erfgenamen zijn Willem, Geerloff en Pieter Gijsbertsz Ramp, Guljam Pellecoorn, gehuwd met Aaltje Gijsberts Ramp, en de minderjarige Jan, Leendert en Geertje Gijsbertsz Ramp, waarvoor hun oom Leendert Pietersz Ramp als voogd optreedt. Belast met bisschopspacht t.b.v. 10 stuivers. Gecombineerd met 28a.
Dag 14
Maand 5
Lokatie Meijepolder
Object 2 m hennipland
Type akte transport
Transportant hypotheekgever erven Gijsbert Pietersz Ramp en Neeltje Pieters van der Vliet
Acceptant hypotheeknemer Pieter Aertsz van der Swaen, in de Weypoort
Belending A Jan Reijniersz Verhoeff (n)
Belending B Cornelis Willemsz Ramp en Jacob Jansz Blankesteijn (o)
Belending C Jan Reijniersz Verhoeff (w)
Koop huursom 7750

Bergen, Gerrit Jansz van 24-07-1660 Woerden, notariële akten GET
Bos, Tijs Gerritsz 24-07-1660 Woerden, notariële akten GET
Ramp, Aeltgen Jansdr 24-07-1660 Woerden, notariële akten EG
Ramp, Cornelis Willemsz 24-07-1660 Woerden, notariële akten EG
Ramp, Gijsbert Pietersz 24-07-1660 Woerden, notariële akten EG
Blocq, Mr. Hugo 24-07-1660 Woerden, notariële akten OV
Pauw, Adriaen 24-07-1660 Woerden, notariële akten OV

Brabander, Arien Willemsz 14-04-1673 Woerden, notariële akten GM
Havelaer, Wouter Cornelisz 14-04-1673 Woerden, notariële akten GT
Onderwater, Pieter 14-04-1673 Woerden, notariële akten GT
Romeijn, Crijn Jacobsz 14-04-1673 Woerden, notariële akten GM

Ramp, Geertgen Gijsbertsdr 14-04-1673 Woerden, notariële akten EG HP
Vermij, Johan 14-04-1673 Woerden, notariële akten HP K
Ramp, Jan Gijsbertsz 14-04-1673 Woerden, notariële akten EL BV
Ramp, Willem Gijsbertsz 14-04-1673 Woerden, notariële akten EG VK BV
Ramp, Geerloff Gijsbertsz 14-04-1673 Woerden, notariële akten BV OV
Gijsbert trouwde met Neeltje Pieters van der Vliet. Neeltje is overleden vóór 1669.
Kinderen van Gijsbert en Neeltje:
1 Geertje Gijsberts Ramp. Volgt 1.2.1.1.
2 Willem Gijsbertsz Ramp [1.2.1.2]. Willem is overleden.
3 Geerlof Gijsberts Ramp, geboren in Driebruggen. Volgt 1.2.1.3.
4 Pieter Gijsberts Ramp. Volgt 1.2.1.4.
5 Aaltje Gijberts Ramp, geboren in Waarder (Nieuwebrugge). Volgt 1.2.1.5.
6 Jan Gijsberts Ramp, geboren in Nieuwerbrug. Volgt 1.2.1.6.
7 Leendert Gijsbertsz Ramp. Volgt 1.2.1.7.
8 Aaghie Gijsberts Ramp [1.2.1.8]. Zij is gedoopt op 04-10-1654 in Waarder. Aaghie is overleden.
1.2.1.1 Geertje Gijsberts Ramp, dochter van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Geertje is overleden na 04-03-1702.
Getuige bij:
18-02-1665     doop Neeltje Giljam Pellecoorn (geb. 1665)
Geertje trouwde op 27-04-1670 in Sluipwijk met Jan Jans Vermij, 30 jaar oud, nadat zij op 13-04-1670 in Woerden in ondertrouw zijn gegaan. Hij is een zoon van Jan Jans Vermij en Neeltgen Cornelis Thoen. Hij is gedoopt op 26-12-1639 in Woerden. Jan is overleden.
Beroep:
Notaris, Schout en Ouderling
Toelichting:
Vermij, Annighjen Jans 18-10-1683 Woerden, notariële akten EG BV
Verrijn, Jan 18-10-1683 Woerden, notariële akten HP
Krom, Willem Maertensz 18-10-1683 Woerden, notariële akten HP
Vermij, Merrighjen Jans 18-10-1683 Woerden, notariële akten HP T
Vermij, Abraham Jansz 18-10-1683 Woerden, notariële akten EG B
Vermij, Maria Jans 18-10-1683 Woerden, notariële akten EG HP B
Vermij, Gijsbert Jansz 18-10-1683 Woerden, notariële aktenEG EL B

Vermij, Jan 04-03-1702 Woerden, notariële akten HP
Ramp, Leendert Gijsbertz 04-03-1702 Woerden, notariële akten OV
Pauw, Willem Dircksz 04-03-1702 Woerden, notariële akten HP
Ramp, Aeltje Gijsberts 04-03-1702 Woerden, notariële akten AT HP
Ramp, Geertje Gijsberts 04-03-1702 Woerden, notariële akten HP
Kinderen van Geertje en Jan:
1 Gijsbert Jans Vermij [1.2.1.1.1]. Hij is gedoopt op 10-05-1671 in Woerden. Bij de doop van Gijsbert waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jans Vermij [oom vaderszijde] en Reijma van Capell (ovl. vóór 1675) [aangetrouwde tante vaderszijde]. Gijsbert is overleden.
2 Jan Jans Vermij [1.2.1.1.2]. Hij is gedoopt op 19-08-1674. Bij de doop van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jans Vermij [oom vaderszijde] en Jannigje Jans Vermij (geb. 1638) [tante vaderszijde]. Jan is overleden.
3 Neeltje Jans Vermij [1.2.1.1.3]. Zij is gedoopt op 20-02-1676 in Woerden. Bij de doop van Neeltje was de volgende getuige aanwezig: Stijntje Jans Vermij (geb. 1640) [tante vaderszijde]. Neeltje is overleden.
4 Anna Jans Vermij [1.2.1.1.4]. Zij is gedoopt op 13-12-1679 in Woerden. Bij de doop van Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Annighje Driehuis en Pieter Groenevelt. Anna is overleden.
5 Isabella Johanna Vermij [1.2.1.1.5]. Zij is gedoopt op 04-03-1682 in Woerden. Bij de doop van Isabella waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Jans Vermij [oom vaderszijde] en N.N. Wesselinghove. Isabella is overleden.
1.2.1.3 Geerlof Gijsberts Ramp is geboren in Driebruggen, zoon van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Geerlof is overleden.
Toelichting:
Ramp, Geerlof Gijsbertsz 22-07-1675 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Aaltje Gijsberts 22-07-1675 Bodegraven, weeskamer
Geerlof trouwde op 16-11-1664 in Waarder met Annigje Jans Pauw. Annigje is geboren in Op den Bree. Annigje is overleden.
Kinderen van Geerlof en Annigje:
1 Machieltje Geerlofs Ramp [1.2.1.3.1]. Zij is gedoopt op 03-07-1667 in Waarder. Machieltje is overleden.
2 Willem Geerlofs Ramp [1.2.1.3.2]. Hij is gedoopt op 03-01-1672 in Waarder. Willem is overleden.
3 Jannigje Geerlofs Ramp [1.2.1.3.3]. Zij is gedoopt op 26-12-1676 in Woerden. Jannigje is overleden.
4 Trijntje Geerlofs Ramp [1.2.1.3.4]. Zij is gedoopt op 04-08-1679 in Woerden. Trijntje is overleden.
1.2.1.4 Pieter Gijsberts Ramp, zoon van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Pieter is overleden vóór 10-10-1674. Pieter trouwde op 27-03-1667 in Waarder met Lijsbeth Philips. Lijsbeth is overleden. Zij trouwde later op 10-10-1674 in Waarder met Cornelis Pieters Keijser.
Kind van Pieter en Lijsbeth:
1 Phillip Pieters Ramp [1.2.1.4.1]. Hij is gedoopt op 30-10-1668 in Waarder. Phillip is overleden.
1.2.1.5 Aaltje Gijberts Ramp is geboren in Waarder (Nieuwebrugge), dochter van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Aaltje is overleden vóór 1724.
Toelichting:
Ramp, Geerlof Gijsbertsz 22-07-1675 Bodegraven, weeskamer
Ramp, Aaltje Gijsberts 22-07-1675 Bodegraven, weeskamer

Pauw, Dirk Willems 01-02-1719 Woerden, notariële akten EG
Pauw, Gijsbert Willems 01-02-1719 Woerden, notariële akten EG
Pauw, Jannetje Willems 01-02-1719 Woerden, notariële akten EG
Pauw, Willem Dirksz 01-02-1719 Woerden, notariële akten HP
Pellekoorn, Guillaume 01-02-1719 Woerden, notariële akten HP
Pellekoorn, Guillaume 01-02-1719 Woerden, notariële akten EG
Pellekoorn, Neeltje 01-02-1719 Woerden, notariële akten EG
Ramp, Aaltje Gijsberts 01-02-1719 Woerden, notariële akten T HP
Pellekoorn, Jan Guillaumsz 01-02-1719 Woerden, notariële akten V EX EG
Aaltje:
(1) trouwde op 11-02-1663 in Waarder met Guiljam Pellecoorn. Guiljam is geboren in Nieuwerbruggen. Guiljam is overleden vóór 12-06-1672. Hij is weduwnaar van Magdalena Courte (ovl. vóór 1663).
Beroep:
Schoolmeester in Nieuwerbrug
(2) trouwde op 12-06-1672 in Waarder met Willem Dirks Pauw, nadat zij op 22-05-1672 in Woerden in ondertrouw zijn gegaan. Willem is geboren in Waarder (Bekenes), zoon van Dirk Pauw. Willem is overleden vóór 1698.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 318
Periode 1698
Folio 159
Opmerkingen Betreft een ruiling, zie ook nr. 319
Dag 5
Maand 3
Lokatie Nieuwerbrug
Object huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever Pieter Jacobsz Swart
Acceptant hypotheeknemer Aeltje Gijse Ramp, wed. van Willem Dircx Pauw
Belending A de straat (n)
Belending B de scheisloot (z)
Belending C Cornelis Jansz Thoor, smid (o)
Belending D Cornelis en Neeltje Jacobs Swart (w)
Koop huursom 100
Kinderen van Aaltje en Willem:
1 Dirck Willems Pauw [1.2.1.5.1]. Dirck is overleden.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 4
Aktenummer 170
Periode 1724
Folio 244v
Opmerkingen Acceptant is al voor 1/6 deel eigenaar als erfgenaam.
Dag 28
Maand 6
Lokatie Nieuwerbrug
Object 5/6 deel van een huis en erf
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Aaltje Gijse Ramp
Acceptant hypotheeknemer Dirk Willemsz Pauw
Belending A de straat (n of z)
Belending B de scheisloot (z of n)
Belending C Jan Cornelisz Thoor (o)
2 Gijsbert Willems Pauw [1.2.1.5.2], geboren in Nieuwbrugge. Hij is gedoopt op 27-01-1675 in Waarder. Gijsbert is overleden.
3 Jannigje Willems Pauw [1.2.1.5.3]. Hij is gedoopt op 22-11-1676 in Waarder. Jannigje is overleden.
4 Pieter Willems Pauw [1.2.1.5.4], geboren in Nieuwebrugge. Hij is gedoopt op 12-06-1678 in Waarder. Pieter is overleden vóór 01-02-1719, ten hoogste 40 jaar oud.
5 Willem Willems Pauw [1.2.1.5.5]. Hij is gedoopt op 03-03-1680 in Waarder. Willem is overleden.
1.2.1.6 Jan Gijsberts Ramp is geboren in Nieuwerbrug, zoon van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Jan is overleden vóór 14-04-1673. Jan trouwde op 01-12-1670 in Woerden met Emmige Dierts Keijser, nadat zij op 16-11-1670 in Waarder in ondertrouw zijn gegaan. Emmige is geboren in Barberswaarde, dochter van Diert Crijnen Keijser en Lijsbeth Jans. Emmige is overleden. Zij trouwde later op 18-11-1674 in Woerden met Jacob Gijsberts Kip.
1.2.1.7 Leendert Gijsbertsz Ramp, zoon van Gijsbert Pieters Ramp (zie 1.2.1) en Neeltje Pieters van der Vliet. Leendert is overleden na 04-03-1702.
Toelichting:
Ramp, Leendert Gijsbertz 23-09-1685 Woerden, notariële akten GG HP T BV
Staveren, Marijtje Cornelisdr van 23-09-1685 Woerden, notariële akten HP T
Staveren, Merrighje Cornelis van 23-09-1685 Woerden, notariële akten EL HP BV
Staveren, Jacob Cornelisz van 23-09-1685 Woerden, notariële akten EG BV
Staveren, Jannighje Cornelis van 23-09-1685 Woerden, notariële akten EG BV
Staveren, Neeltje Cornelis van 23-09-1685 Woerden, notariële akten EG BV
Leendert trouwde op 16-01-1685 in Woerden met Marije Cornelis van Staveren. Zij is een dochter van Cornelis Luijten Staveren en Merrichje van Diemen. Marije is overleden.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 180
Periode 1692
Folio 79v
Opmerkingen De acceptanten zijn al voor 2/5 deel eigenaar. De erven zijn, behalve de acceptanten, Neeltje Cornelis van Staveren, Cornelis Hoogeveen als weduwnaar van wijlen Merrichje Cornelis van Staveren en Arien Cornelisz Hoogeveen, alsmede Jacob Cornelisz van Staveren.
Dag 16
Maand 1
Lokatie Meijepolder
Object 2/5 deel in een boerderij met 12 m 3 h land
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Cornelis Luijten van Staveren en Merrichje van Diemen
Acceptant hypotheeknemer Leendert Ramp en Marijtje van Staveren
1.2.2 Leendert Pieters Ramp, zoon van Pieter Willem Dierten Ramp (zie 1.2). Leendert is overleden vóór 1681.
Toelichting:
Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 3
Aktenummer 405
Periode 1700
Folio 201
Dag 21
Maand 5
Lokatie Weijland
Object boerderij met 17 m 3 h land
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Leendert Pietersz Ramp en Ariaentje Michiels van Borselen
Acceptant hypotheeknemer Reijnier Jansz Verhoeff
Belending A de Meijelandscheiding (n)
Belending B de Rijn (z)
Belending C de heer Kock (o)
Belending D Gerrit Willemsz van Vliet (w)
Koop huursom 5320

Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 2
Aktenummer 179
Periode 1681
Folio 118v
Opmerkingen De kinderen zijn Pieter en Annitje Leenderts Ramp; de voogden zijn Willem Leendertsz Ramp en Gijsbertus Griffioen.
Dag 8
Maand 11
Lokatie Weijland
Object 5 m land
Type akte transport
Transportant hypotheekgever voogden kinderen van Leendert Ramp en Arijaentje van Borselen
Acceptant hypotheeknemer Johan Hendrick Bornius, rentmeester van de Prins van Oranje
Belending A de gemenelandsscheiding (n)
Belending B de uitterdijk van de Rijn (z)
Belending C Johan Hendrick Bornius (o)
Belending D erven van Leendert Pietersz Ramp (w)
Koop huursom 2000

Ramp, Leendert Pietersz 01-02-1675 Bodegraven, weeskamer
Leendert:
(1) trouwde met Arijaentje Michiels van Borselen. Arijaentje is overleden vóór 19-04-1676.
(2) trouwde op 19-04-1676 in Woerden met Diewertje Cornelis van Beijeren. Diewertje is overleden. Zij is weduwe van Heijndricks Jans Schunckel (ovl. vóór 1676).
Kinderen van Leendert en Arijaentje:
1 Willem Leenderts Ramp [1.2.2.1]. Hij is gedoopt op 04-01-1652 in Bodegraven. Willem is overleden.
2 Claes Leenderts Ramp [1.2.2.2]. Hij is gedoopt op 09-01-1656 in Bodegraven. Claes is overleden.
3 Pieter Leenderts Ramp [1.2.2.3]. Hij is gedoopt op 20-02-1658 in Bodegraven. Pieter is overleden.
4 Claes Leenderts Ramp [1.2.2.4]. Hij is gedoopt op 05-11-1659 in Bodegraven. Claes is overleden.
5 Annetje Leenderts Ramp [1.2.2.5]. Zij is gedoopt op 26-08-1663 in Bodegraven. Annetje is overleden.
1.2.3 Meijnsje Pieters Ramp, dochter van Pieter Willem Dierten Ramp (zie 1.2). Meijnsje is overleden vóór 03-11-1675. Meijnsje trouwde op 28-02-1672 in Waarder met Lodewijk Jans Opbrocken. Lodewijk is overleden. Hij trouwde later op 03-11-1675 in Waarder met Hendrickje Cornelis Groenevelt (ovl. vóór 1703). Hij trouwde later op 11-12-1703 in Waarder met Aeltje Gerrits van Zalen (ovl. vóór 1705). Hij trouwde later op 11-10-1705 in Waarder met Trijntje Huiberts van Grieken.
Kind van Meijnsje en Lodewijk:
1 Merrige Lodewijks Opbrocken [1.2.3.1]. Zij is gedoopt op 02-12-1674 in Waarder. Merrige is overleden.
1.2.4 Jacob Pieter Willem Dierten Ramp, zoon van Pieter Willem Dierten Ramp (zie 1.2). Hij is gedoopt op 16-10-1661 in Zwammerdam. Jacob is overleden.
Toelichting:
protocollen Zwammerdam 1643-1658
inventarisnummer 20
bladzijde 169v
datum 10-05-1653
inhoud (1652?) Jannitgen Jansdr, weduwe van Jan Hendricksz Swanenburch met Govert Jansz Swartendijck, haar broer en voogd, verkoopt aan Jacob Pietersz Ramp, wonend te Zwammerdam, haar hofstede met 6 morgen land, huis, berg, schuur en beplanting in de Binnenpolder, strekkend uit de Rijn tot over de Achterdijk, belend ten noorden de weduwe en kinderen van Cornelis Cornelisz Bestebroer en ten zuiden het weeshuis van Leiden.
vervolg a folio 170v. 10-05-1652. Schuldbrief van voorgaande koop, groot 4000 gulden.
plaatsnaam Zwammerdam
instelling Streekarchief Rijnlands Midden 155

protocollen Zwammerdam 1643-1658
inventarisnummer 20
bladzijde 160v
datum 14-03-1651
inhoud Jannetje Jansdr, weduwe van Jan Heijndricksz van Swanenburch met Govert Jansz Swartendijck, haar broer en voogd, ter eenre en Mathijs Heijndricksz van Swanenburch als oom en bloedvoogd van Heijndrick Jansz van Swanenburch, oud 16 jaar, Jan Jansz, oud 14 jaar en Annetgen Jansdr, oud 11 jaar, kinderen van voornoemd echtpaar, ter andere zijde. Deling der nalatenschap. Jannetge Jansdr behoudt de gehele boedel en de lasten. Ze zal de kinderen op 20 jarige leeftijd ieder uitkeren, als vaderlijk erfdeel, de som van 150 gulden. Als Annetgen Jansdr meerderjarig zal zijn, of eerder trouwt, ontvangt zij bovendien nog 300 gulden. Als garantie stelt Jannetge Jansdr: een rente- of schuldbrief van 750 gulden, nagelaten door Jan Heijndrichsz, ten laste van Jacob Pietersz Ramp, als koper van 6 morgen land in de Binnenpolder.
plaatsnaam Zwammerdam
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Pieter Jacobsz Ramp
bron protocollen Zwammerdam 1677-1699
inventarisnummer 24
bladzijde 250
datum 28-11-1687
inhoud Pieter Jacobsz Ramp, Marijtje Jacobsdr Ramp en Trijntje Jacobsdr Ramp, allen als meerderjarige kinderen van Jacob Pietersz Ramp, verkopen aan Claes Sijmonsz van Vlieth een woning met 6 morgen land in de Binnenpolder, strekkend uit de Rijn tot over de Dammekade, belend ten noorden Caspar van Roijen en ten zuiden het weeshuis van Leiden. Koopsom 1450 gulden.
plaatsnaam Zwammerdam
instelling Streekarchief Rijnlands Midden

Brontitel Bodegraven, transportregisters
Inventarisnummer 2
Aktenummer 303
Periode 1685
Folio 202
Opmerkingen Betreft een executoriale verkoop om een schuld van de erven Ramp ten laste van de erven van Anna Jans van der Pot te voldoen.
Dag 3
Maand 7
Lokatie Noordzijderpolder
Object 9 m land
Type index transport
Transportant hypotheekgever erven Roeloff Jansen Ramp en Jannitje Jansen Butterboer
Acceptant hypotheeknemer Marrichgien, Trijntien en Pieter Jacobsz Ramp
Belending A Noordzijderkade (n)
Belending B de Rijn (z)
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie:
1 Pieter Jacobs Ramp [1.2.4.1]. Pieter is overleden.
2 Trijntje Jacobs Ramp [1.2.4.2]. Trijntje is overleden.
3 Marijtje Jacobs Ramp [1.2.4.3]. Marijtje is overleden.
1.3 Claes Willem Dierts Ramp, zoon van Willem Dierts Ramp (zie 1) en Geertje Pieters. Claes is overleden.
Toelichting:
Kievit, Marrichgen Claesdr 26-07-1653 Woerden, notariële akten HP
Lijsbeth Mathijsdr 26-07-1653 Woerden, notariële akten HP
Ramp, Arien Willemsz 26-07-1653 Woerden, notariële akten GET BV
Ramp, Claes Willemsz 26-07-1653 Woerden, notariële akten HP
Kievit, Jan Claesz 26-07-1653 Woerden, notariële akten GET BV
Segvelt, Cors Hendricxsz 26-07-1653 Woerden, notariële akten HP
Claes:
(1) trouwde met Lijsbeth Thijs. Lijsbeth is overleden vóór 27-07-1653.
(2) trouwde in 1653 met Marrichgen Claes Kievit. Marrichgen is overleden.
Kinderen van Claes en Lijsbeth:
1 Lijsbeth Claes Ramp. Volgt 1.3.1.
2 Grietje Claes Ramp. Volgt 1.3.2.
3 Tijs Claas Ramp [1.3.3]. Hij is gedoopt op 18-10-1637 in Woerden. Tijs is overleden.
4 Annitgen Claas Ramp [1.3.4]. Zij is gedoopt op 05-08-1640 in Woerden. Annitgen is overleden.
5 Willem Claes Ramp. Volgt 1.3.5.
6 Marritghen Claas Ramp [1.3.6]. Zij is gedoopt op 03-11-1648 in Woerden. Marritghen is overleden.
1.3.1 Lijsbeth Claes Ramp, dochter van Claes Willem Dierts Ramp (zie 1.3) en Lijsbeth Thijs. Lijsbeth is overleden.
Getuige bij:
16-05-1666     doop Jacobjen Schans (geb. 1666) [zie 1.3.2.4]    [tante moederszijde]
Lijsbeth trouwde omstreeks 1653 in Bodegraven met Pieter Dircks van der Neut. Pieter is overleden.
Kinderen van Lijsbeth en Pieter:
1 Willem Pieters van der Neut [1.3.1.1]. Hij is gedoopt op 27-12-1662 in Bodegraven. Willem is overleden.
2 Mathijs Pieters van der Neut [1.3.1.2]. Hij is gedoopt op 16-03-1664 in Woerden. Bij de doop van Mathijs was de volgende getuige aanwezig: Annetjen Dircks van der Neut. Mathijs is overleden.
1.3.2 Grietje Claes Ramp, dochter van Claes Willem Dierts Ramp (zie 1.3) en Lijsbeth Thijs. Grietje is overleden. Grietje trouwde met Phillip Tonis Egberts Schans. Phillip is overleden.
Kinderen van Grietje en Phillip:
1 Jaepje Philips Schans [1.3.2.1]. Zij is gedoopt op 28-05-1652 in Woerden. Jaepje is overleden vóór 16-05-1666, ten hoogste 13 jaar oud.
2 Elisabeth Philips Schans [1.3.2.2]. Zij is gedoopt op 20-05-1660 in Woerden. Bij de doop van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Willem Claes Ramp (1642-vóór 1707) [zie 1.3.5] [oom moederszijde]. Elisabeth is overleden.
3 Jan Philips Schans [1.3.2.3]. Hij is gedoopt op 08-10-1662 in Woerden. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willem Claes Ramp (1642-vóór 1707) [zie 1.3.5] [oom moederszijde]. Jan is overleden.
4 Jacobjen Schans [1.3.2.4]. Zij is gedoopt op 16-05-1666 in Woerden. Bij de doop van Jacobjen was de volgende getuige aanwezig: Lijsbeth Claes Ramp [zie 1.3.1] [tante moederszijde]. Jacobjen is overleden.
5 Tonis Philips Schans [1.3.2.5]. Hij is gedoopt op 28-01-1667 in Woerden. Bij de doop van Tonis was de volgende getuige aanwezig: Willem Claes Ramp (1642-vóór 1707) [zie 1.3.5] [oom moederszijde]. Tonis is overleden.
1.3.5 Willem Claes Ramp, zoon van Claes Willem Dierts Ramp (zie 1.3) en Lijsbeth Thijs. Hij is gedoopt op 11-09-1642 in Woerden. Willem is overleden vóór 17-07-1707, ten hoogste 64 jaar oud.
Toelichting:
167A. 8 roeden land tussen de dijk en de Rijn, gelegen voor het leen 167.
4-7-1616: Jacob Lievensz. te Nieuwerbrugge na overdracht door Cornelis Jacobsz. als vader en voogd van Jacob Cornelisz.
8-6-1628: Dirck Symonsz. van Sney na overdracht door Jacob Lievensz.
28-5-1657: Willem Claesz. Ramp na overdracht door Dirck Symonsz. van Sney.
17-7-1704: Joost Dirksz. Pauw na overdracht door de crediteuren van Marritge Jans, weduwe van Willem Claesz. Ramp.
8-2-1730: Dirck Willemsz. Pauw bij dode van zijn oom Joost Dircksz. Pauw en draagt het leen over aan Pieter Lodder.
19-8-1743: Dirk van der Lee.
6-12-1756: Pieter van der Lee.
Getuige bij:
20-05-1660     doop Elisabeth Philips Schans (geb. 1660) [zie 1.3.2.2]    [oom moederszijde]
08-10-1662     doop Jan Philips Schans (geb. 1662) [zie 1.3.2.3]    [oom moederszijde]
28-01-1667     doop Tonis Philips Schans (geb. 1667) [zie 1.3.2.5]    [oom moederszijde]
Willem:
(1) trouwde met Grietje Cornelis. Grietje is overleden.
(2) trouwde, 10 jaar oud, op 27-07-1653 in Woerden met Marritje Claes Kieviet. Marritje is overleden. Zij is weduwe van Cors Heijndircks Segvelt (ovl. vóór 1653).
Comments